Abonnementsartikel

Sjældent har så mange kartofler været så hurtigt i jorden, som vi har set det dette forår, både herhjemme og i resten af Europa

Sjældent har så mange kartofler været så hurtigt i jorden, som vi har set det dette forår, både herhjemme og i resten af Europa, konstaterer konsulen Benny Jensen.

Han forventer, at der i år kan opnås rigtig gode priser i melkartofler, så han mener, at det er oplagt at melproducenterne garderer sig mod en udbytte-svipser, som man især skal være på vagt over for ved et presset sædskifte og lægning i kold jord.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I spisekartofler ser det ud til at blive et år med vanskelig afsætning af knapt så gode kartofler. Der bør altså ikke gås på kompromis med kvaliteten, siger Benny Jensen.

- I læggekartofler kan sortering og kvalitet ikke blive for god - tværtimod har vi alt for ofte partier med skuffende nettoresultater på grund af dårlig sortering, rodfiltsvamp med mere, siger han.

Benny Jensen anbefaler derfor at hjælpe kartoflerne så godt som muligt.

God hjælp

Første del af hjælpen er i de fleste tilfælde i orden, når gødningen er udbragt, og kvoten er brugt.

- Læggematerialet var forhåbentlig også i orden, og der er bejdset mod rodfiltsvamp. Og i disse dage bliver ukrudtet bekæmpet rundt omkring, og inden længe skal man til at vande og holde øje med tæger og cikader, for slet ikke at tale om skimlen, der gerne skal holdes væk. Kan man så næsten gøre mere, spørger Benny Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han svarer selv bekræftende på sit spørgsmål og anbefaler vækststimuleringsmidlet Crop-Set, som han selv forhandler.

- Vækststimulering med Crop-Set kan stadig forbedre planternes ydeevne markant og påvirke størrelsesfordelingen i den ønskede retning, anfører han.

Forsøg

Benny Jensen henviser til blandt andet skotske forsøg i 1998 i sorten Hermes, hvor man testede udbytte og knoldantal.

- Man testede også fysiologisk alder, læggeknold-størrelse, bejdsning ved opsortering, samt tre forskellige bladmidler inklusiv Crop-Set. Effekten på knoldantal varierede meget mellem de forskellige behandlinger, og behandling med Crop-Set har haft den suverænt bedste effekt på knoldantallet, som er forøget med 17 procent, fortælelr Benny Jensen.

Han henviser også til andre forsøg, som har vist merudbytte ved at anvende Crop-Set, og han omregner resultatet af nogle af forsøgene til en merindtægt pr. hektar på mellem 1.800 og 4.200 kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis hele det danske kartoffelareal blev behandlet med Crop-Set, kunne man teoretisk set høste et samlet merudbytte på omkring 50 mio. kr., mener Benny Jensen.

Anvendelsen

- For at opnå den optimale effekt, skal Crop-Set behandlingen ske på det korrekte tidspunkt, afhængig af anvendelsesformål og ønsket resultat.

Således fører tidlig behandling (fra fremspiring til de første knolde anes) til øget celledeling og deraf normalt både større rodnet, flere knolde og bedre størrelsesfordeling, foruden pænere knolde og mindre rodfiltsvamp.

Ved sen behandling (under knoldfyldning i juni/juli) påvirkes celledelingen ikke længere, men derimod næringsstofoptagelse- og transport i planten, cellestørrelsen og dermed knoldstørrelsen. Herved øges udbyttet, og der opnås betydeligt mere ens knolde, forklarer Benny Jensen.

Han kalder Crop-Set for kvalitets- og udbytte-forsikring med meget stor sikkerhed for dækning, og næsten ingen selvrisiko.