Abonnementsartikel

Med undtagelse af nogle få lerbakker, hvor vårbyggen har spiret for dårligt, står afgrøderne på Vosnæd Gods generelt tilfredsstillende

I staldene på Vosnæs Gods produceres der avlssvin på cirka 320 årssøer, og på godsets 457 hektar agerjord, som skråner ned mod Kalø Vig, drives der varieret planteavl. Hovedvægten ligger dog på vinterhvede, som i år beslaglægger 192 hektar.

- På trods af den sene såning i efteråret har hvede klaret sig godt igennem vinteren og står nu stort set tilfredsstillende, siger driftsleder René Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hveden blev sprøjtet mod ukrudt i efteråret med 0,03 liter DFF + 0,15 liter Oxitril + 0,60 liter Boxer pr hektar, og driftslederen vurderede, at det var unødvendigt med en supplerende behandling her i foråret.

- Sidste år lå vi på et behandlingsindex på 1,77. Med den nuværende sprøjteplan er det vejledende behandlingsindex 1,89, men der er både en økonomisk gevinst og en faglig tilfredsstillelse i at komme længere ned end normtallet, siger René Jensen.

Godt 70 hektar af hveden er af sorten Senat og i fremavl til DLG. Resten er tilsået med Bill og forsøges afsat som stivelseshvede.

Hveden er startet med 300 kg NS 27-5 pr hektar ultimo marts og har fået 30 tons gylle pr hektar og det sidste NS gødning her i midten af maj måned.

- Vi tildeler hvedemarkerne omkring 200 kg kvælstof pr. hektar. Det er over normen og den ekstra kvælstof må stjæles fra byg- og græsmarkerne, siger René Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gødning kan købes for billigt

NS-gødningen, som blev anvendt på Vosnæs her i foråret, var en billig øst-gødning, og driftslederen må her sidst i maj erkende, at gødning ikke bare er gødning.

- Gødningen så fin og ensartet ud. Men da vi har 20 meter imellem plejesporene, bliver gødningen kaster ud af sprederen med stor kraft, og det var mere end gødningskornene kunne holde til. Resultatet er blevet stribede marker, hvor afgrøden midt imellem plejesporene ikke har fået tilstrækkelig med gødning og står lidt lysere, hvorimod afgrøden tættere på plejesporene er mere ensartet grøn og kraftigere.

- Næste år vil vi køre en ekstra gang imellem plejesporene ved første gødskning og købe en bedre gødning til sidste gødskning, siger en bagklog driftsleder.

Første svampesprøjtning

Da MaskinBladet besøgte Vosnæs i slutningen af uge 21 var første sprøjtning mod svampe netop gennemført.

- Vi har valgt at anvende 0,15 liter Tern plus 0,1 liter Folicur pr hektar, specielt rettet mod angreb af meldug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi planlægger desuden en sprøjtning lige så snart at alle planter har sat fanebladet, og igen når akset er skredet igennem. Om midlet ved disse sprøjtninger hedder Amistar eller Comet, afhænger af forholdene i marken, siger René Jensen.

Vårbyg med og uden pløjning

På Vosnæs har man i år lavet et forsøg med at så en del af vårbyggen uden forudgående pløjning. I stedet er der harvet to gange med en Horsch-stubharve, og umiddelbart før såningen med en Väderstad Rapid er der sprøjtet med 0,5 liter Roundup 3000 pr. hektar.

- Indtil nu ser forsøget lovende ud. I modsætning til de pløjede marker, hvor fremspiringen på lerbakkerne har været for dårlig, står byggen på de harvede arealer jævnt over hele arealet. Den er måske knapt så langt fremme i udviklingen som på de pløjede arealer, konstaterer René Jensen.

Uanset om der er pløjet eller harvet forud for såningen, er der anvendt en strategi med 40 gram Hussar + 0,2 liter Oxitril pr. hektar til bekæmpelse af ukrudtet.

- De fleste af vore marker er inficeret med rajgræsfrø, som sædvanligvis driller os. Indtil videre tegner sprøjtningen med Hussar lovende. De fremspirede græsser er i hvert fald tydelig mærkede af sprøjtningen, og ser ud til at tabe kampen med kornet, siger René Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vårbyggen er kvælstofgødet med flydende ammoniak samtidig med såningen.