Abonnementsartikel

Danish Crown sparer knap 50 mio. kr. ved at skille sig af med medarbejdere, blandt andet den adm. dir. for Steff-Houlberg, Gert Kjeldsen

Danish Crown skiller sig af med 115 funktionærer, hvilket giver en besparelse på knap 50 mio. kr.

Dermed er Danish Crown gået i gang med at omsætte fusionen til kontante fordele. Det er især Steff-Houlbergs hidtidige hovedkontor i Ringsted, som har beskæftiget cirka 275 medarbejdere, der bliver ramt af besparelserne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En del af reduktionen er allerede effektueret, idet 58 medarbejdere enten er fratrådt eller har meddelt, at de ønsker at fratræde. Derudover bliver yderligere 43 medarbejdere opsagt, heraf en del midlertidigt ansatte.

Omvendt bliver 14 medarbejdere tilbudt beskæftigelse i administrationen i daka, som flytter ind i administrationsbygningen i Ringsted.

I forbindelse med fusionen har Steff-Houlbergs adm. direktør, Gert Kjeldsen, valgt at fratræde. Han fratræder umiddelbart efter, at den praktiske sammenlægning af de to organisationer er gennemført.

Effektivitet i højsædet

Foruden en slankning skal den nye organisation også effektiviseres. Målet er at gøre alle enheder i Danish Crown lige så effektive som de bedste.

- Den daglige optimering på de enkelte fabrikker får nu højeste prioritet, og samtidig igangsættes der analyser af, hvordan vi får effektiviseret produktionen bedst muligt, så det er "best practice", der bliver indført på alle virksomheder, siger Kjeld Johannesen, adm. direktør i Danish Crown.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Mandskabsmæssigt forventer vi ikke nævneværdige forskydninger på produktionssiden. Dog kan der i forbindelse med efterfølgende rationaliseringer og eventuel overflytning af produktioner mellem afdelingerne blive tale om flytning af arbejdspladser, siger Kjeld Johannesen.

En sådan overflytning kan blive aktuel fra Kolding til Ringsted, idet der gradvis forventes en ændret arbejdsdeling mellem ekspeditionsterminalerne i Kolding og Ringsted, således at hjemmemarkedskunderne øst for Storebælt på sigt vil få leveret fersk kød fra Ringsted-terminalen.

En sådan overflytning vil berøre godt en snes arbejdspladser.