Abonnementsartikel

Lav rente og skrappere krav gør udendørs svineproduktion mindre attraktivt

Kombinationen af øgede krav og lav rente gør, at det er blevet mindre attraktivt at etablere udendørs svineproduktion.

De nye krav er stadig under udarbejdelse i Skov- & Naturstyrelsen, som forventer snart at kunne offentliggøre dem, så de kan træde i kraft senest 1. august.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der bliver blandt andet strammet op på arealkravene, som i dag er cirka 1.000 kvadratmeter pr. diegivende so og 555 kvadratmeter pr. drægtig so.

Opstramningen er en konsekvens af de nye harmonikrav, som bliver skærpet pr. 1. august.

Som noget nyt bliver der også krav om en regelmæssig flytning af foderautomater. Hidtil er det kun hytterne, som man har skullet flytte regelmæssigt.

Gødning skal spredes

Det skyldes, at Danmarks JordbrugsForskning har lavet en undersøgelse, som peger på, at man ved udendørs sohold skal være særlig opmærksom på flytning af både hytter og foderautomater for at sikre en optimal spredning af gødningen.

- Det bliver økonomisk mindre attraktivt med udendørs svineproduktion. Også på grund af den lave rente. Det er en billig produktion at starte op, men den lave rente gør det mindre konkurrencedygtigt. Det er dog specielt de nye arealkrav, som kan mærkes, fortæller Vivi Aarestrup Larsen, konsulent i Landsudvalget for Svin (LU).

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Derudover er der krav om dobbelthegn, og de nye arealkrav betyder, at det skal ændres, hvilket er en ekstra omkostning.

- Antallet af besætninger på friland er på samme niveau som i 1997, mens antallet af søer – efter en stigning fra 1997 til 1999 – har været stabilt siden. Udover de økonomiske betingelser begrænses omfanget af frilandssohold desuden af, at det er begrænset, hvilke jordtyper denne produktion egner sig til, fortsætter hun.

Tre typer

Den seneste opgørelse fra januar i år viste, at der var knap 1.100 besætninger med godt 41.000 søer på friland. Producenterne kan deles op i tre kategorier, fortæller Vivi Aarestrup Larsen.

Såfremt man overvejer at etablere en udendørs produktion, er rådet fra LU, at man først indhenter de nødvendige tilladelser. Dette sker typisk ved kommunens tekniske forvaltning, men da der i mange tilfælde vil være tale om en væsentlig ændring af den eksisterende produktion, skal amtet også typisk involveres.

Følg reglerne

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er mange eksempler på frilandsproducenter, som har indrettet deres arbejdsplads, så plantedækket bevares, og tilkørselsforhold og arbejdsmiljø derved forbedres.

- For eksempel vil man ved styring af græsmarken med hensyn til blandt andet tidspunkt for ibrugtagning, belægning og begrænsning af slid komme langt i denne henseende, siger Vivi Aarestrup Larsen.

Det er også vigtigt at placere produktionen hensigtsmæssigt i forhold til tilkørselsveje.

Landsudvalget for Svin har lavet et notat over de økonomiske forhold ved forskellige produktionsformer – blandt andet udendørs produktion.

Heraf fremgår det eksempelvis, at de samlede omkostninger er 815 kr. pr. konventionel gris og 931 kr. pr. Frilands-gris. Omkostningen pr. kg slagtekrop er udregnet til 10,58 kr. for konventionelle og 11,36 kr. for Friland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dette skal sammenholdes med afregningen fra Danish Crown, som for 2000/01 var 11,13 kr. a conto pr. kg slagtekrop for de konventionelle og 12,22 kr. a conto for Friland.

Flere regler

Det er flere regelsæt i spil, når det gælder udendørs svineproduktion. Derfor kan det være en god idé, at konsultere erfarne rådgivere, før en produktion startes op.

Miljøsiden, herunder arealkrav, er beskrevet i byggebladet, som pt. er under revision i Skov- & Naturstyrelsen.

Der er også regler i loven om hold af svin på friland fra Justitsministeriet og en bekendtgørelse fastslår kravene til hegning.

Heraf fremgår det eksempelvis, at der skal være mindst fem meter imellem inderhegnet og omfangshegnet. Desuden skal der være mindst 10 meter fra de indre hegn til arealer med offentlig adgang – dog 50 meter til rastepladser, campingpladser og lignende. Og inderhegnet skal have en spænding på minimum 3.000 volt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når det gælder selve tilladelsen til at etablere den udendørs produktion, er planloven rettesnor. Her kan kravene til eksempelvis hytternes farver og placering variere fra lokalområde til lokalområde.Foto: