En ny lov om arbejdstid har på flere punkter skærpet de hidtidige regler for de lønmodtagere og arbejdsgivere, som står uden for overenskomstsystemet.

Derfor forventer formanden for Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, godsejer Gerner Wolff-Sneedorff, at interessen for at blive omfattet af land- og skovbrugets arbejdstidsbestemmelser vil blive skærpet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Baggrunden er, at reglerne fastslår, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke må overstige 48 timer incl. overarbejde målt over en periode på 12 måneder.

For lønmodtagere, som ikke er dækket af en overenskomst, er måleperioden dog kun fire måneder, og det kan give problemer inden for land- og skovbruget i travle perioder som eksempelvis høsten.

Godtgørelse ved regelbrud

For overholdes reglerne ikke, vil lønmodtagerne kunne tilkendes en godtgørelse.

- Der er næppe tvivl om, at denne nye lov om Arbejdstidsdirektivet skærper interessen for at blive omfattet af land- og skovbrugets særdeles fleksible arbejdstidsbestemmelser, mener Gerner Wolff-Sneedorf.

- Især for virksomheder med store sæsonudsving og heraf følgende omfattende overarbejde er lovens regler om maksimalt 48 timer om ugen inklusiv overarbejde målt over fire måneder en stærk begrænsning. Reglen i land- og skovbrugets overenskomster om at måle arbejdstiden over 12 måneder er fortsat gældende ret og vil tilgodese vore medlemmers behov, fortsætter han.