Svinenoteringen er uændret på 9,40 kr. for perioden 27. maj til 2. juni.

Både søer og orner stiger med 30 øre til henholdsvis 5,90 kr. (søer over 129,9 kg) og 5,50 kr. (orner over 110 kg).