Abonnementsartikel

Fra 2003 kan landmænd søge om tilskud til en bedre fordeling af jorden mellem ejendommene i et område

Fødevareministeriet søger nu EU-kommissionen om tilladelse til at oprette en ny støtteordning for jordfordeling under landdistriktsprogrammet. Samtidig vil Fødevareministeriet søge at privatisere de almindelige jordfordelingsopgaver.

- Det er oplagt at oprette en ny tilskudsordning, som har til formål at støtte jordfordeling under landdistriktsprogrammet. Fordeling af jord er jo et instrument til at skabe mere bæredygtigt jordbrug i landdistrikter og et redskab, der kan bruges til at skabe plads til både produktion og natur og miljø. Det er altså helt i overensstemmelse med det overordnede formål med EU"s landdistriktsprogram. Hvis alt går efter planen får vi et godt og sammenhængende program for udviklingen i landdistrikterne, samtidig med at EU er med til at finansiere jordfordeling, siger fødevareminister Mariann Fischer Boel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hovedformålet med landdistriktsprogrammet er at sikre en bæredygtig udvikling i landdistrikterne og samtidig medvirke til at løse tilhørende produktions- og miljørelaterede problemer.

- Jordfordeling vil helt naturligt kunne indgå som et redskab til opfyldelse af denne målsætning, mener Fødevareministeriet.

Også privatisering

Samtidig med at ministeriet søger EU-Kommissionen om at oprette den nye tilskudsordning, ønsker ministeriet at udvide den kreds, der kan deltage i en jordfordeling, til at omfatte alle ejendomme i landdistrikterne. Det er tanken, at en jordfordeling også skal tage hensyn til bevarelse af landskabet og det landbrugsmæssige miljø og støtte aktiviteter, der fremmer naturhensyn.

- Jeg betragter ændringerne på jordfordelingsområdet som et fremadrettet moderniseringsprojekt, hvor vi får løst de samme opgaver som hidtil - men i privat regi - og som en del af den samlede politik for at udvikle landdistrikterne, siger fødevareministeren.

Direktoratet for FødevareErhverv skal efter planen administrere den nye støtteordning. Selve den almindelige jordfordeling vil blive styret af private firmaer. Privatiseringen medfører, at der efter støtteordningens indførelse bliver brug for færre medarbejdere i Jordfordelingskontoret.