Abonnementsartikel

Et charterfly flyver tirsdag den 11. juni til Strasbourg fyldt med danske landmænd, der vil demonstrere for at manifestere landbruget over for den europæiske offentlighed

Danske landmændene drager tirsdag den 11. juni til Strasbourg for at deltage i en fælleseuropæisk manifestation, der skal gøre offentligheden opmærksom på, at europæiske landmænd ønsker at være bæredygtige både i økonomisk, miljømæssig og social forstand.

Manifestationen afholdes ifølge Landbrugsraadet for at gøre EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemslandene opmærksomme på, at ambitionen om bæredygtighed står over for alvorlige trusler fra forskellig side. Manifestationen har deltagelse af landmænd fra hele det nuværende EU og fra en stor del af EU"s ansøgerlande, og der ventes 15.000 landmænd til demonstrationen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- EU-Kommissionen offentliggør om kort tid sin Midtvejsevaluering af den fælles europæiske landbrugspolitik, men det er ikke nu, man skal lave radikale reformer af EU"s landbrugspolitik, fastslår Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke.

- Midtvejsevalueringen skal give os et godt analysegrundlag, og så må vi efter østudvidelsen og WTO-forhandlingernes afslutning vedtage de reformer, der er nødvendige. Vi er fortalere for en markedsorienteret linie, når disse reformer skal vedtages, siger Peter Gæmelke.

Han mener, at den markedsorienterede linie er under angreb fra den meget aggressive nye landbrugslov, som USA netop har vedtaget.

- USA snakker frihandel, men realiteterne er, at amerikanerne har mere end fordoblet deres landbrugsstøtte, og samtidig har de gjort støtten langt mere konkurrenceforvridende. For alle europæiske landmænd er dette en trussel, som må mødes med en stærk fælles front, og det vil vi også benytte manifestationen i Strasbourg til at understrege, siger Peter Gæmelke.

I Strasbourg vil de forventede ca. 15.000 demonstrerende landmænd også markere deres utilfredshed med de handelsordninger, der bl.a. har ført til en import af saltet fjerkrækød fra Sydamerika og Asien og billigt korn fra Ukraine.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I Danmark har vi ikke tradition for store demonstrationer, men vi er naturligvis solidariske, når vore kolleger i både de gamle og nye EU-lande ønsker at samles, for at vi i fællesskab kan markere vores utilfredshed og vores ambition om et landbrug med plads til alle landmænd - både i øst og i vest, slutter Peter Gæmelke.

Bag demonstrationen i Strasbourg står den fælleseuropæiske landbrugsorganisation COPA.