Abonnementsartikel

Kombinationen af både for stor belastning og for høj hastighed giver dødsstødet til alt for mange traktordæk, mener erfaren dækkonsulent

Blot inden for de seneste ti år har der været en kolossal udvikling i størrelsen på traktorer og på de redskaber, som kobles efter disse muskelmaskiner.

Det er en udvikling, som til stadighed presser dækfabrikanterne til at finde nye løsninger, hvis dækkene skal være i stand til at matche de voldsomme krav, som nutidens og fremtidens traktorer stiller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I USA har man i årtier anvendt traktorer på både tre – fire og fem hundrede heste. Men til forskel fra de traktorer, som vi i dag ser her i Europa, er de for det første udstyret med fire lige store hjul og som minimum med tvillinghjul og ofte tre hjul uden på hinanden. For det andet anvendes de udelukkende som trækkraft for helbugserede redskaber og skal ikke bære hverken seks meter brede såsæt i liften eller 25 – 30 tons gyllevogne på trækbommen.

Hastigheden er værste fjende

Hvad en del måske ikke ved, og hvad langt flere ser stort på, er hastighedsgrænsen for traktorer her i landet stadig 30 kilometer i timen.

Netop det faktum, at mange traktorer kan køre langt hurtigere – og også gør det - er årsagen til mange havarier på specielt traktorers bagdæk.

- Et ophængt såsæt eller en stor gyllevogn belaster traktorens bagaksel og dermed dækkene med en kraft, som de fleste forestiller sig.

- Samtidig skal dækkene stå godt fast i marken og bære godt oppe. Derfor reduceres lufttrykket ofte til et minimum. Det går også udmærket, når blot traktoren arbejder i marken ved lave hastigheder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hastighed varmer op

- Men problemet opstår, når traktoren skal til og fra marken. Her vil en overbelastningen i kombination med lavt dæktryk og en for høj hastighed medføre, at dækket bliver varmt. Varmen får dækket til at separere, og i løbet af kort tid er dæk for tusindvis af kroner fuldstændig ødelagt, forklarer Henrik Møllvang Larsen, konsulent hos Nordisk Dæk Import.

Han opfordrer derfor til, at traktorføreren regelmæssigt tjekker dæktrykket og får undersøgt, hvad hver enkelt aksel på traktor og eventuel gyllevogn vejer, når den er læsset.

Vejningen foretages let på en brovægt ved at notere vægten ned, efterhånden som de enkelte aksler køres ind på vægten.

I en tabel over dækkets egenskaber findes dækkets Load indeks og den maksimale belastning ved forskellige hastigheder.

- Retter man sig efter disse anvisninger, garanterer dækfabrikanten for, at dækket kan holde og dækker selvfølgelig eventuelle reklamationer. Modsat er fabrikkerne i deres gode ret til, at afvise reklamationer, hvis dækket har været overbelastet, siger Henrik Møllvang Larsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tænk på trækket

Ét er dog den belastning,som traktor og maskiner udøver på dækket ved stilstand. Et andet er de trækbelastninger, som dækkene udsættes for i marken, når de eksempelvis skal trække en stor plov eller gyllevogn.

- Disse belastninger er næsten umulige at beregne, og her er man henvist til en visuel vurdering af, hvordan dækket arbejder.

- Uanset hvor kraftig trækket bliver, må dækket under ingen omstændigheder begynde at folde i retningen fra fælgkanten og ned mod trædefladen. Gør den det, ødelægges kantrådene i dækket, og i løbet af kort tid er dækket kassabelt.

- Har dækket en tendens til at folde, når ploven skal trækkes over en lerbakke, er luftrykket i dækket for lavt, og det bør øges, indtil dækket er stabilt. Kun derved sikres levetiden på dækket, siger Henrik Møllvang Larsen.

Mere træk på forhjulene

I sit daglige arbejde observerer dækkonsulenten ofte, at forhjulene ikke belastes hårdt nok.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man kan ikke generalisere og sige, at der altid skal anvendes mere frontvægt. Men som tommelfingerregel skal belastningen på forhjulene være 30 procent af traktorens effekt i heste gange 75 kg. Eksempelvis en traktor på 150 heste x 30 pct. x 75 kg. = 3375 kg.

- Ved at øge belastningen på forakslen udnyttes trækkraften på forhjulene bedre og samtidig aflastes baghjulene, siger Henrik Møllvang Larsen.

Et andet problem, som dækkonsulenten har observeret, er, at flere og flere traktorer udstyres med meget brede tvillingmonteringer, så traktorens total bredde bliver på fire meter og derover.

- Når blot der køres på et jævnt underlag er der inegn problemer. Men når der køres på en hulvej, eller der køres op på kantstenene i en snæver trafikchikane, og kun de yderste dæk bærer, belastes dækkene og ikke mindst traktorens bagaksel voldsomt.

- Igen vil jeg opfordre til, at man kender belastningen på bagakslen, og nærmer den sig det maksimale af, hvad enten dæk- eller traktorfabrikant foreskriver, bør man tænke sig om en ekstra gang, inden traktoren forlader maskinhuset.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Alternativt kunne traktoren monteres med brede bagdæk som eksempelvis Michelin Megaxbib, som har en bredde på 1050 millimeter. Derved får traktoren næsten den samme bærefladen som med tvillinghjul, og traktorens totalbredde vil kunne holdes under 3,30 meter.

Dermed reduceres belastningen på bagakslen, og traktoren vil være mere handy i trafikken, anbefaler Henrik Møllvang Larsen.