Abonnementsartikel

Christian Ladefoged er som formand for overgangsbestyrelsen forundret over, at der kan komme økonomiske uoverensstemmelser

- Jeg er meget forundret over, at du kommer med en udmelding om, at der kan være problemer med hensyn til finansieringen af det arbejde, vi skal lave i Kvægavlsforeningen Danmark, siger Christian Ladefoged, formand for overgangsbestyrelsen.

Tvivlen drejer sig om de 3,5 mio. kr. pr. år, som hidtil er brugt af de fælles midler til forskellige forsøgs- og forskningsprojekter inden for kvægavlen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det har slet ikke været drøftet, og derfor er jeg oprigtigt forbavset, hvis Dansk Kvæg nu rejser tvivl om, hvorvidt vi har adgang til disse midler, betoner Chr. Ladefoged.

Det kommercielle i Drastrup

Kvægavlsforeningen Danmark får hjemsted i Drastrup øst for Randers, og her bliver der placeret en fuldstændig kommerciel ledelse og administration.

- Vi får en direktør og avlslederne for de enkelte malkeracer. Det er minimum de personer, der skal være der.

- Hvad der udover disse personer skal placeres i Drastrup, er endnu ikke aftalt.

Christian Ladefoged konstaterer, at de fysiske rammer i det nye hovedsæde er begrænsede, og det i sig selv sætter nogle begrænsninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men jeg synes, det lyder som en trussel, og jeg ser frem til at mødes med bestyrelsen for Dansk Kvæg første gang i morgen (onsdag den 19. juni, red.).

- Men jeg har svært ved at forestille mig, at der kommer økonomiske problemer mellem os.

- Vi har ellers et meget tæt samarbejde, og vi gør da i vid udstrækning brug af Dansk Kvæg, ligesom de gør brug af os.

- Så det er overraskende, hvis det passer, konstaterer Christian Ladefoged.

Led i aftale

Er der en bestemt grund til, at I har foretrukket at have hovedsæde i Drastrup frem for i Skejby?

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er et led i aftalen om fusion, og i den tidlige fase af fusionen var vi enige om, at vi skulle udnytte de allerede eksisterende bygningsmæssige resurser.

- Og da vi har et usædvanligt godt og nyt kontor hos Taurus i Drastrup, vil det være tåbeligt at sætte tyre ind i de lokaler.

- Så det er baggrunden for at placere ledelsen deroppe, konstaterer Christian Ladefoged.

- Man kan jo heller ikke forestille sig, at ledelsen af Arla sidde i Skejby.

- Med Kvægavlsforeningen Danmark får vi i vid udstrækning en kommerciel forretning, og så vil vi nok være lidt kede af at være gemt væk på et kontor nede i Skejby.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det vil da også være forkert at bygge til dernede, når vi i forvejen har kontorfaciliteter i Drastrup.