Abonnementsartikel

Den maksimale støtte til el produceret på vindmøller falder fra 27 øre/kWh til 10 øre/kWh

Prisgarantien for vindmøllestrøm nedsættes kraftigt i forbindelse med en ændring af reglerne for vindkraft, som elreformpartierne er blevet enige om.

Baggrunden er udskydelse af de såkaldte VE-beviser (VE står for vedvarende energi og er CO2-neutrale energiformer som vind, biogas og sol), som alligevel ikke kan indføres til nytår. I stedet for en prisgaranti på 10-27 øre har de seks elreformpartier besluttet at nedsætte støtten til 10 øre/kWh i 20 år. Desuden må markedspris plus støtte ikke overstige 36 øre/kWh, men i øjeblikket ligger produktionsprisen nede omkring det halve.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hovedelementerne i aftalen er en kraftig opbremsning af støtten til vindkraft, siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K). Han glæder sig over, at tillægsaftalen giver elforbrugerne en besparelse på to mia. kr. i 2003-08.

De fremtidige vindkraftanlæg - og her er først og fremmest tale om havmøller - får en miljøbonus, hvis de kan fortrænge CO2 billigere end andre. Det er efter devisen "mest miljø for pengene" som led i opfyldelsen af Danmarks Kyoto-forpligtelser. Størrelsen af denne miljøbonus udregnes til efteråret, når regeringen beslutter, hvordan Kyoto-målene skal nås.

Aftalen bringer de tre udskudte havvindmølleparker tilbage på kommercielle vilkår. Bendt Bendtsen sender dem i udbud til efteråret, når regeringen fremlægger sin klimaplan.

Ineffektive får ekstra tilskud

De seks partier - V, S, K, SF, R og KRF - har lovet hinanden, at inden udgangen af august finder de en løsning for de forholdsvis få gamle møller med så store driftsomkostninger, at de ikke kan klare sig med tilskuddet på 10 øre/kWh.

Støtteordningen for skrotning af vindmøller forenkles, så den gamle mølle først skal pilles ned, når den ny mølle begynder at producere strøm. Der indføres et loft på 130 MW, som kan bruges til udskiftning af gamle med nye vindmøller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anne Grete Holmsgaard (SF) fremhæver, at maksimumsprisen kun indføres for vind. Den gælder ikke biogas, solceller eller andre VE-teknologier. Desuden vil der også blive givet miljøbonus til biomasse, biogas og andre nye VE-teknologier.

Gasliberalisering fremskyndes

De seks partier er også enige om at fremskynde liberaliseringen af gasmarkedet, men de har ikke fundet en dato endnu.

- Regeringen har lagt vægt på at få begrænset de politisk bestemte stigninger i elprisen og at gennemføre en liberalisering af energisektoren, siger Bendt Bendtsen.