Abonnementsartikel

Landsskuets formand, Martin Merrild, udtrykte i sin åbningstale glæde ved mulighederne i genmodificering, minipesticider og satellitovervågning

Landsskuet – en naturlig oplevelse, hedder årets landsskue-tema, som blandt andet blev slået an i den tale, som skuets formand, Martin Merrild, Hjerm, holdt ved den officielle åbning.

Han glædede sig over, at der på trods af en presset hverdag er vilje til at vedligeholde traditionen med at dyste på de bedste dyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og samtidig erkendte han, at dyrskuer fortsat er stedet, hvor land og by mødes. Men han benyttede også lejligheden til at proklamere, at Landsskuet gerne vil gå videre og gøre dyrskuet til stedet, hvor teknologien møder naturen.

Det er et tema, som allertydeligst kommer frem i en naturbræmme på dyrskuepladsens ene langside. Udstillingen kaldes "I naturens værksted" og har en afdeling, der hedder "Jordbrugeren som naturforvalter".

Glad for teknologien

Med denne del af Landsskuet som udgangspunkt konstaterede Martin Merrild i sin åbningstale, at samtidig med, at landbruget tager mere avanceret teknik i anvendelse, øges landbrugets fokus på at værne om naturen.

- Det er en oplevelse at se, hvordan natur, dyr og højteknologi går op i en højere helhed, sagde han.

- I landbruget er vi ikke forskrækkede over de muligheder, der er i moderne husdyravl, robotmalkning, genmodificering, minipesticider og satellitovervågning, sagde Martin Merrild.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han glædede sig over teknologiens muligheder for landbruget og for mennesker i den tredje verden.

Unfair konkurrence

Martin Merrild understregede dog, at det er nødvendigt at være meget bevidst om, at alle de nye teknikker først skal tages i anvendelse, når konsekvenserne er nøje vurderet.

- Nye raffinerede produktionsmetoder skal fortsat sikre, at dansk landbrug er førende på verdensmarkedet, når det gælder sikre fødevarer, der er produceret med respekt for dyrene og naturen, sagde han.

I den forbindelse antydede han, at her er et punkt, hvor Danmark udsættes for ulige konkurrence fra andre lande:

- Vi håber, at de spilleregler, der skal regulere verdenshandlen med fødevarer vil sikre, at der ikke kan spekuleres i en uansvarlig anvendelse af antibiotika, pesticider og en uanstændig brug af dyr og natur, sagde han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han appellerede til støtte fra forbrugerne til at opnå fair handelsvilkår, som ifølge Martin Merrild ikke kun er et spørgsmål om støtteregler.

Landbruget klarer sig

Også Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, var inde på temaet om teknologien og dansk landbrugs konkurrencevilkår i sin åbningstale.

- Jeg er overbevist om, at danske landmænd – ved netop at udnytte de teknologiske landvindinger – fortsat vil ligge helt fremme i front, og at vi generelt set nok skal klare os i konkurrencen.

Han tilføjede dog, at en klar forudsætning er, at landbruget får nogle tilfredsstillende rammebetingelser. Han konstaterede, at regeringen er på sporet af fair konkurrencevilkår og har vist viljen.

- Men vi mangler endnu at se radikale ændringer, når det gælder jordskatter, CO2-afgifter, generationsskifte med videre, sagde han og kaldte det særbyrder, som løber op i 1,6 milliarder kroner årligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også Peter Gæmelke appellerede til international konkurrence på fair vilkår. Han talte for afttrapning af støtten globalt på grundlag af fælles aftaler i WTO.

I den forbindelse slog han fast, at dansk landbrug støtter EUs udvidelse mod øst, men at udvidelsen ikke skal finansieres af de europæiske landmænd alene gennem mindre støtte.