Abonnementsartikel

Kongskilde Industries A/S fik et minus i 2001 på 24,3 millioner kroner mod et minus året før på 10,6 millioner kroner

Omsætningen steg i Kongskilde Industries fra 2000 til 2001. Men det samme gjorde koncernens underskud, som blev på 24,3 millioner kroner i 2001 mod et underskud på 10,6 millioner kroner i 2000.

Egenkapitalen er påvirket negativt med 32 millioner kroner som følge af det negative resultat samt kursreguleringer og reguleringer i forbindelse med opkøb af virksomheder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

2001 var det første hele regnskabsår efter Kongskildes køb af Howard, og omsætningen gik 27 procent frem til 905,7 millioner kroner.

Indtjeningen før afskrivninger faldt fra 60 millioner kroner til 48,3 millioner kroner i 2001, og det gav et resultat af den primære drift på 11 millioner kroner mod 27,9 million er kroner i 2000.

De finansielle udgifter vejer tungt på Kongskildes regnskab og er steget fra 52,1 millioner kroner i 2000 til 57,4 millioner kroner i 2001.

Det er Kongskildes hensigt at forbedre sit dækningsbidrag ved flytning af produktion, fabrikslukninger og udnyttelse af indkøbsvolumen.

Det er også hensigten at reducere kapacitetsomkostningerne ved reduktion i personalestaben, regulære besparelser og omlægning af virksomhedens struktur og processer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Kongskildes årsberetning fremgår det, at de senere års opkøb har muliggjort strukturrationaliseringer, som har forbedret indtjeningen markant.

Ifølge beretningen kommer det store spring i indtjeningen i 2003, når etableringen af yderligere produktion i Polen får effekt.