Abonnementsartikel

Det er forholdsvist nemt at ombygge en ældre Vardestald til en moderne stald, mener AMS Liberty Danmark A/S, som her forklarer, hvordan det gøres

Der findes mange løsdriftsstalde fra sidste halvdel af 1970"erne i Danmark, opbygget som de såkaldte Vardestalde.

Og ifølge AMS Liberty Danmark A/S er det en nem proces at modernisere disse stalde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- At modernisere denne staldtype til et tidssvarende anlæg med en malkerobot fra AMS Liberty Danmark kan nemt og billigt løses ved at gennemføre en tretrins om- og udbygning af produktionsanlægget, forklarer Jan Søgaard, salgschef hos AMS Liberty Danmark.

De gamle stalde er typisk karakteriseret ved, at foderbordet er placeret i midten med én række sengebåse på hver side. Sengebåsene er placeret med front ud mod ydervæggen.

Malkestalden findes typisk i forlængelse af fodergangen i bygningens ene ende. Den mest almindelige malkestald er af sildebenstypen med seks eller syv maskiner i hver side.

Tre trin

Det første trin i moderniseringen af stalden er at opføre en tilbygning på minimum fire meter ved gavlen, hvor malkestalden står. Her placeres et nyt tankrum og en 2-boks AMS Liberty-robot.

- Denne bygning og hele installationen kan gennemføres samtidig med, at der fortsat malkes i den eksisterende malkestald, fortæller Jan Søgaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når tilbygning og installation af robot er færdig, kan det nye anlæg malkes ind med det samme ved at lede køerne rundt om den gamle malkestald fra den ene side af foderbordet til den anden, fortsætter han.

Som standard har anlæg fra AMS Liberty en såkaldt forselektionslåge, som kun tillader køer, som skal malkes, at komme ind i robotten. De øvrige ledes udenom og direkte tilbage til foderet.

- Ved samtidig at placere vandkarrene strategisk rigtigt, kan man med blot to en-vejs låger sikre, at køerne naturligt bevæger sig fra den ene side af det eksisterende foderbord til den anden.

- De fleste forbedrer køernes trafik mod robotten yderligere ved kun at fodre på den side af foderbordet, hvor køerne kommer fra malkning, samtidig med at der placeres rigeligt med vandkar på modsatte side. Disse tiltag fremmer køernes bevægelsesniveau og giver flere malkninger, siger Jan Søgaard.

Med dette tiltag har man ifølge Jan Søgaard en topmoderne stald med det samme antal køer som før investeringen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anden etape

Næste skridt i om- og udbygningen er at fjerne den gamle malkestald og støbe nye sengelejer, hvor den har stået.

- Der kan typisk indrettes to rækker med front mod hinanden med syv – ni senge i hver. Disse senge placeres uden at der ændres på køernes gang gennem stalden, de har altså ingen indflydelse på besøgsfrekvensen i robotten, siger Jan Søgaard.

Mange Vardestalde er oprindelig bygget med 33 senge i hver side og et cirka 25 meter langt foderbord. Med 2,5 ko om en ædeplads giver det mulighed for op til 90 køer i stalden.

Ved at gennemføre anden fase af moderniseringen har man et anlæg, som rummer 66+14 – det vil sige 80 – køer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sidste fase

Som sidste led i moderniseringen indrettes et nyt foderborg på siden af bygningen, så der kan etableres to rækker sengebåse på foderbordet i forlængelse af dem i den gamle malkestald.

Fuldt udbygget kan bygningen således rumme de oprindelige 66 køer samt to rækker a 27 køer i midten. Det giver i alt 120 køer.

- Foderbordet til køerne kan løses på forskellig vis, og vi har indtil nu set to vidt forskellige måder at gøre det på, siger Jan Søgaard.

En løsning er at lede køerne fra robotten eller forselektionslågen til en ældre staldbygning med spaltegulv omkring en foderkæde. På denne transporteres der foder otte gange i døgnet.

- Den hyppige fodring stimulerer køerne yderligere til at bevæge sig rundt i stalden, samtidig med at kæden kun behøver at være cirka 20 cm lang pr. ko for at sikre tilstrækkelig foderoptagelse, siger Jan Søgaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Denne løsning kræver dog, at der er en bygning lige i nærheden.

Ny spaltegang

En anden løsning er at bygge en ny spaltegang på mindst 3,6 meters bredde på siden af stalden i tilstrækkelig længde og placere et foderbord udenfor.

Denne tilbygning behøver ikke nødvendigvis at være overdækket, men det er dog at foretrække, mener Jan Søgaard.

Hvis man vælger en løsning med tag over, skal man være opmærksom på, at ombygningen af kostalden til at rumme næsten dobbelt så mange køer også kræver dobbelt så meget ventilation som før, og det skal være muligt at få luft nok ind.

- Den bestående Vardestald på 600 kvadratmeter med 66 senge, svarende til ni kvadratmeter pr. ko er nu ombygget til en moderne stald på 850 kvadratmeter med 120 senge svarende til syv kvadratmeter pr ko, siger Jan Søgaard.