Den 30. august 2002 er det sidste frist for at få udbetalt fastforrentede lån, der er udstedt i de nuværende åbne obligationsserier. Herefter – det vil sige fra den 2. september 2002 - vil fastforrentede lån blive udstedt i nye obligationsserier.

Gør du dig overvejelser om at have en større andel af fastforrentede obligationslån i din landbrugsfinansiering eller står du overfor at optage et nyt lån – så hjemtag det fastforrentede lån senest den 30. august 2002.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er en fordel, fordi overgangen (serieskiftet) fra de nuværende til de nye obligationsserier betyder, at lån udstedt i de nye serier vil få en lavere kurs. Dermed får lån, optaget i de nye obligationsserie, en højere ydelse end lån, der bliver optaget i de nuværende obligationsserier.

Med udsigt til højere ydelser efter serieskiftet er det derfor anbefalingen at hjemtage sit lån nu - inden serieskiftet, hvis man i dag står over for at optage et fastforrentet lån.

Serieskifte hvert tre år

I de seneste mange år har der været serieskift for obligationer bag fastforrentede obligationslån med tre års mellemrum. Åbningsperioden på tre år samt tidspunktet for hvornår obligationsserierne åbner og lukker er ens for alle realkreditinstitutter.

Årsagen til, at der åbnes og lukkes obligationsserier med aftalte tidsperioder skyldes ønsket om på den ene side at skabe et ensartet papir, hvor køberne af obligationerne har kendskab til obligationernes udløbsforløb og på den anden side at have en åbningsperiode, der giver mulighed for at skabe en god likviditet. God likviditet er forudsætningen for en god prissætning af obligationerne i de enkelte obligationsserier.

Åbning af f.eks. en obligationsserie, der har udløb i 2035, sker således for fortsat at kunne yde lån med 30-årig løbetid.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Betydning for kurs og ydelse

Aktuelt er det vurderingen, at de nye 6% obligationer til brug for 30-årige obligationslån vil få en kurs, der er ca. 1,40 kurspoint lavere end de nuværende 6% obligationer, som lukker den 30. august 2002. Det betyder, at et 30-årigt 6% obligationslån på 1 mio. kr., som udstedes i de nye obligationsserier, vil få en bruttoydelse det 1. år, der er knap 1.200 kr. højere i forhold til et lån, som er udstedt i den nuværende serie. I tabel 1 er vist, den forventede indvirkning serieskiftet har på ydelse og kurs for forskellige typer af fastforrentede obligationslån.Landmænd med TilpasningslånLandmænd, som gør sig overvejelser om at justere på deres nuværende landbrugsfinansiering – f.eks. i retning af at øge andelen af fastforrentede lån og mindske andelen af Tilpasningslån, kan med fordel også optage et fastforrentet lån inden serieskiftet den 30. august 2002 og derved opnå en bedre kurs på det fastforrentede obligationslån. Kursfastsættelse af de nye obligationsserierDer er især to årsager til, at de nye obligationsserier får en lavere kurs end de nuværende obligationsserier.Den ene årsag til lavere kurs i den nye serie er, at de nye obligationsserier har udløb på et senere tidspunkt end de nuværende obligationsserier. F. eks. har de nuværende obligationer for et 30 årigt obligationslån udløb i 2032, hvorimod obligationer for et 30 årigt obligationslån udstedt i de nye serier har udløb i 2035. Et senere udløb giver normalt en højere rente og dermed en lavere kurs. Dette forhold har betydning for samtlige nye obligationsserier og har størst indflydelse på obligationer med den korteste løbetid – f.eks. obligationer som ligger til grund for 10 årige obligationslån. jf. nedenstående tabel.Den anden årsag kan henføres til, at de nye obligationsserier i begyndelsen har en likviditet, der er lavere end for de nuværende obligationsserier. En lav likviditet mindsker muligheden for bl.a. investorer i at foretage større handler i obligationsserien uden at det påvirker kursen. Derfor kræver investorerne en rabat i form af en lavere kurs ved køb af obligationer med lav likviditet. Denne effekt aftager dog i takt med, at likviditeten i de nye serier stiger.Aktuelt anbefaler vi Ved belåning af landbrug anbefaler Nykredit i dag generelt en blandet finansiering bestående af Tilpasningslån i danske kroner og fastforrentede obligationslån, hvor det aktuelt anbefales at sammensætte finansieringen, så den har en overvægt af fastforrentede obligationslån. En blandet finansiering giver både sikkerhed og handlefrihed. Tabel 1. Serieskiftets forventede effekt for forskellige låntyper udstedt i henholdsvis nuværende obligationsserier og nye serier målt på kurs og bruttoydelse LåntypeKurs for obligationer i nuværende serier *Kurs for obligationer i nye serier **KursforskelStigning i bruttoydelse 1. år, kr.6% 30 årigt-obligationslån96,9595,551,401.1695% 30 årigt-obligationslån92,2090,052,151.8076% 20 årigt-obligationslån98,9097,701,201.1355% 20 årigt-obligationslån94,1591,402,752.7046% 10 årigt-obligationslån101,4097,903,504.8954% 10 årigt-obligationslån95,1091,303,805.556* Kurs den 24. juni 2002** Forventet handelskurs på nye obligationer pr. 24. juni 2002