Abonnementsartikel

Med en gennemsnitsydelse på knap 10.000 kg mælk hører den spanske gård San Ramon til en af EU"s mest effektive

Med en besætning på 1.100 Holstein malkekøer hører San Ramon farmen til en af de mest moderne og største i EU.

Den er beliggende i Valencias udkant midt i et forstadsområdes industrikvarter og dækker ca. 12 hektar, hvor køer og ungdyr går i dybstrøelse i løsdriftsstalde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Omkring 2½ hektarer er under tag for at give til ly til køerne mod sol og regn. I alt er der ca. fire hektar bygninger inklusive kontorer, fodermølle, lager og malkestalde med mere.

Farmen er familieejet og blev startet af den nu 59-årige Ramon Carcera Esteve.

I 1997 overtog de tre børn, sønnerne Ramon og Miguel samt datteren Kika, den store besætning.

De tre søskende er tredje generation i familien Esteve med mælkeproduktion, som bedstefaderen startede efter den spanske borgerkrig.

Børnenes far startede med fem køer efter flytning til den nuværende gård i 1973.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med udgangspunkt i tyresæd fra USA blev besætningen langsomt bygget op, og efter Spaniens medlemskab af EU i 1986 skete der en eksplosion i udvidelsen af besætningen med blandt andet blodfornyelse gennem indkøb af 120 køer i Frankrig.

Havde fokus på kød

I starten var der mest fokus på produktionen af oksekød, men efterhånden er fokus flyttet over til udelukkende at koncentrere sig om mælkeproduktionen.

I begyndelsen af 1980erne gik man helt over til at benytte inseminering i besætningen. Kombinationen med blodfornyelsen, inseminering, bedre foder- og bedre dyrlægekontrol førte til stigende ydelse, og i dag ligger ydelsen på knap 10.000 kg mælk pr. ko.

Var foregangsmand

Ramon Carcera Esteve har været en fremtrædende mælkeproducent og var en af foregangsmændene til en gennemgribende modernisering af hele mælkesektoren i Valencia regionen.

Blandt andet tog han initiativ til dannelse af en organisation til at kontrollere kvalitet i 1982. Men nu har han helt overladt driften til børnene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi overvejer i øjeblikket, om vi skal benytte den nyeste teknologi med brug af embryoner for derigennem kun at benytte generne fra de højestydende køer og dermed øge besætningens samlede gennemsnitsydelse, siger Ramon Esteve.

- Vi er i øvrigt rimeligt tilfredse med køernes ydelse, og i så stor en besætning er vi lidt stolte over at have en gennemsnitsydelse, der ved den seneste opgørelse var på ca. 9800 kg mælk pr. ko med en fedtprocent på 3.5.

- Vi udsætter køerne efter tre til fire år, så er de simpelthen slidt ned, siger Ramon videre.

Stor foderproduktion

I 1995 blev der bygget et foderanlæg, hvor man selv producerer en stor del af køernes foder på basis af indkøbt proteinfoder, mineraler samt grovfoder.

Indkøbene består blandt andet af hvede, byg, soja, bomuldskager, appelsinskaller, mask samt kraftfoder med vitaminer og mineraler. Fodersammensætningen er baseret på et program udarbejdet i samarbejde med den lokale landboforenings konsulenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Blandingen sker ved hjælp af pc-styrede blandingsprogrammer.

Udfodringen er også computerstyret.

Fodermøllen har en kapacitet på fem tons foder i timen.

Der malkes tre gange dagligt i de to moderne malkestalde med plads til 20 køer ad gangen, hvor den nyeste malketeknologi benyttes.

Mælken løber i et lukket rørsystem til køletanken, der har en kapacitet på 65.000 liter. Der udtages dagligt prøver, der analyseres på eget laboratorium blandt andet for celletal, der nogenlunde konstant ligger på ca. 250.000.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kvote på 10 mio. kg

Farmens mælkekvote er på 10 mio. kg, og mælken afhentes dagligt af et stort mejeri i regionen, og i øjeblikket får man 2.10 kr. pr. kg mælk.

Mejeriet ejes af 12 mælkeproducenter i området.

Den daglige dyrlægekontrol i besætningen foretages af farmens egen dyrlæge.

Der benyttes meget halm i besætningen, og den faste gødning sælges til de omkringliggende ejere af appelsinplantager.

Gødningen fyldes en gang ugentlig i store containere, der afhentes af plantageejerne. De giver også lidt penge til farmen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kviekalvene indsættes besætningen, mens tyrekalvene sælges ved en alder af 20 dage til opfedning til en pris af ca. 900 kr. pr. stk.

Kalvene tages fra øjeblikkelig efter kælvningen og får sødmælkserstatning. Kælvningerne slutter tidligt om foråret, inden den stærke varme indtræder.

Stor omsætning

- Familien har igennem årene siden bedstefaderen startede mælkeproduktionen investeret mellem 20 og 25 mio. euro svarende til ca.. 175 mio. danske kroner, fortæller Ramon. Han fortsætter:

- Vi har ikke fået midler fra EU, men har selv gennem årene sparet penge op til investeringer, og desuden har vi fået banklån til en rente på ca. 4.35 pct.

- Der er store omkostninger forbundet med produktionen, og alene udgifterne til foder udgør 43 pct. af den samlede omsætning, mens f. eks. udgifterne til arbejdskraften kun udgør 18 pct., siger Ramon.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den årlige omsætning på farmen er ca. 34 mio. kroner.

Tal om spansk landbrug

Landets areal 510.000 kvadratkilometerBefolkning 40 mio., hvor 35 % bor i landdistrikterneAntal landbrug 1.8 mioDyrket areal 18 mio. ha Kunstvanding 3.5 mio haGennemsnitsstørrelse ca. 10 ha

Spaniens forbrug af NPK gødning pr. ha hører til det laveste i EU med kun 67 kg pr. ha. Til sammenligning anvender Danmark 160 kg NPK-gødning pr. ha.

Mælkeproduktionen er svagt faldende, mens oksekødsproduktionen er svagt stigende i Spanien.Der er i dag ca. seks mio. stk. kvæg i landet, og heraf er ca. 1.3 mio. malkekøer. Mere end en tredjedel af mælkeproduktionen finder sted i det nordvestlige Spanien ud mod Atlanterhavet.

Omkring syv mio. er beskæftiget inden for landbrug og fødevareindustri.