Abonnementsartikel

FlexLån er et godt supplement til de fastforrentede lån, og risikoen er til at overskue

En af årsagerne til, at så mange landmænd har valgt at finansiere med FlexLån, hænger sammen med, at vi i Danmark har en rentestruktur, hvor den korte rente er lavere end den lange rente.

Eftersom Realkredit Danmark finansierer FlexLån ved udstedelse af korte obligationer, vil FlexLån alt andet lige have en lavere rente end traditionelle fastforrentede lån, som finansieres ved udstedelse af lange obligationer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Blandt de landmænd, der optog lån i Realkredit Danmark i første halvår af 2002, foretrak otte ud af ti FlexLån.

Heraf tegner FlexLån i euro sig for omkring 40 pct. af lånene.

Årlig refinansiering billigst

De billigste FlexLån er F1, hvor restgælden refinansieres hvert år. Tre ud af fire landmænd synes, at F1 er de mest favorable på grund af kombinationen af stor fleksibilitet, lav ydelse og store afdrag.

De næstmest populære FlexLån er F3 og F5, hvor man rentetilpasser hver tredje eller femte år, hvilket gør det nemmere at sikre sig mod rentestigninger.

Spørgsmålet er så, hvor stor en rentestigning man kan tåle, og hvilke forholdsregler man selv kan tage?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tåler store rentestigninger

Beregninger viser, at med den nuværende rentestruktur kan F1 tåle de største permanente rentestigninger i forhold til andre FlexLån. Det skyldes, at den årlige rentetilpasning afføder den laveste rente og dermed den største besparelse i forhold til et fastforrentet lån.

I et historisk perspektiv er de korte renter lavere end de lange renter, og man taler om en normal rentestruktur. Det er denne forskel, der udnyttes ved FlexLån, og jo større forskellen er, des større er fordelen ved FlexLån alt andet lige.

Kun i perioder med finansiel ustabilitet er de korte renter højere end de lange renter. Historien viser, at perioderne sjældent varer længere end få måneder.

De mest populære FlexLån blandt landmænd, Type F1, kan tåle en permanent rentestigning efter et år på 2,3 procentpoint før, dette lån bliver lige så dyrt som et seks pct. obligationslån.

Der skal dog ske meget dramatiske ting i verdensøkonomien, før renten stiger så voldsomt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis rentestigningen først kommer efter fem år, kan dette FlexLån tåle en permanent rentestigning på 3,2 procentpoint, og efter 10 år en rentestigning på 5,3 procentpoint.

De tilsvarende tal for F1 i euro viser en endnu større modstandskraft over for rentestigninger.

Spred risikoen

På FlexLån, og i særdeleshed på F1"erne, afdrages der i lånets første år væsentlig mere end på almindelige fastforrentede obligationslån, hvilket giver en vis modstandskraft.

På traditionelle obligationslån betyder stigende rente, at kursværdien af obligationsrestgælden falder.

Da rentestigninger kan føre til faldende ejendomspriser, giver den faldende kursværdi af restgælden en vis beskyttelse af friværdien.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Obligationerne bag FlexLån er meget kursstabile, hvilket betyder, at restgælden kun reduceres marginalt ved rentestigninger. Beregninger fra Realkredit Danmark viser til gengæld, at de samlede afdrag på FlexLån allerede efter ganske få år er så store, at de til fulde kan stå mål med et eventuelt fald i kursværdien af obligationslånets restgæld.

På baggrund af robustheden i FlexLån har landmændene noget at stå imod med ved forventede rentestigninger.

Godt nok gælder det, at jo oftere man rentetilpasser, des hurtigere vil både rentefald og rentestigninger slå igennem på de løbende ydelser.

På den anden side kan netop den type lån tåle endog meget store rentestigninger, før det ikke længere er billigere end et fastforrentet seks pct. obligationslån. Det skyldes, at afdragene på FlexLån er markant større end på de sædvanlige obligationslån.

Og som en ekstra fjer i hatten giver F1 landmanden mulighed for at skifte profil oftere end andre FlexLån, idet profilskifte altid sker på rentetilpasningstidspunktet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På trods af de positive udsigter for FlexLån anbefaler Realkredit Danmark, at landmænd spreder deres risiko ved at dele lånene op med den ene halvdel som fast forrentede seks pct. obligationslån og den anden halvdel som FlexLån.