Abonnementsartikel

Ifølge den seneste opgørelse fra EU-kommissionen er der en generel nedgang i antallet af BSE-tilfælde i EU

Antallet af fundne tilfælde af BSE i EU-landene er nu ifølge en opgørelse fra EU-kommissær David Byrne nogenlunde stabilt med en faldende tendens undtagen i Spanien og Irland. Det skriver UgeNyt fra Kødbranchens Fællesråd.

De programmer til bekæmpelse af BSE, der er indført i de enkelte medlemslande, har givet kommissionen værdifuld information om BSE.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lempelse af aldersregler

Det store emne op til det seneste landbrugsministerrådsmøde var muligheden for at lempe alderskravet for fjernelsen af rygsøjlen fra de nuværende 12 måneder. Fortalerne forholdt sig til en irsk undersøgelse om, at indførelsen af et totalt forbud fra 1. januar 2001 mod brug af kød- og benmel i foder til alle husdyr og animalsk protein i drøvtyggerfoder havde reduceret risikoen for smitte til et minimum.

Kommissionen valgte på rådsmødet at undlade at komme med en anbefaling, da de stadig mangler dokumentation fra de enkelte medlemslande om en fuldstændig overholdelse af reglerne for foder til dyr. Indtil disse foreligger, vil Kommissionen ikke foretage nogen anbefalinger.