Abonnementsartikel

En FarmTest fra Landbrugets Rådgivningscenter viser, at automatisk malkning kan spare knap halvdelen af landmandens tid i stalden

Mælkeproducenter får en kortere og lettere arbejdsdag, hvis de bruger malkerobotter. En FarmTest, foretaget af Landbrugets Rådgivningscenter på 57 landbrug, viser, at automatisk malkning gennemsnitligt reducerer tidsforbruget i stalden med 43 procent.

Testen viser en stor spredning i de arbejdsmæssige fordele blandt de 57 producenter og peger derfor også på vanskelighederne ved at få automatisk malkning til at fungere effektivt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vores FarmTest slår fast, at mælkeproducenterne kan spare tid ved investeringen. Forudsætningen er imidlertid, at de tager sig god tid til at indkøre og trimme robotanlægget, og at de sætter sig ind i udstyret og instruerer medarbejderne grundigt i brugen. Ud over at bruge mindre tid på malkningen får mælkeproducenten også en anden fordel, et fysisk lettere job, forklarer Jan Brøgger Rasmussen, landskonsulent ved Landskontoret for Bygninger og Maskiner.

3,4 ugentlige alarmer i snit

I gennemsnit har robotterne 3,4 alarmopkald pr. uge, men omkring ti producenter havde flere end ti alarmer pr. uge.

- Det tager tid at lære teknikken at kende, men landmændene skal også stille krav til leverandøren af robotten, så teknikken fra starten er stabil, og at de bliver tilstrækkeligt instrueret i brugen af den. Ellers opstår der for mange alarmer. Det øger arbejdstiden og forårsager unødige tab på produktionen, siger Jan Brøgger Rasmussen.

Både dyr og mennesker skal vænne sig til automatisk malkning. Hverdagen er ikke længere, som den var i almindelige malkestalde og bindestalde.

Hver tiende sættes ud

- Instruktionen af medarbejderne skal være grundig, så både anvendelse af anlægget og brugen af udskrifterne fungerer optimalt. Desuden skal mælkeproducenten regne med, at yveret på enkelte køer har en form, som teknikken ikke kan håndtere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det har vist sig, at landmanden i gennemsnit må sætte hver tiende ko ud af besætningen efter installering af robot. Årsagen kan for eksempel være højdeforskel på yverets patter, siger Jan Brøgger Rasmussen.

De 57 bedrifter, der indgår i FarmTest om automatisk malkning, har haft varierende besætningsstørrelse, staldtype og –indretning.