Efter gentagne udsættelser blev Bioscans årsregnskab for 2001 offentliggjort torsdag 28. juni.

Og det var et årsregnskab, som indeholdt flere bemærkelsesværdige forhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Således er revisionspåtegningen fra de statsautoriserede revisorer, Ernst & Young og Deloitte & Touche, historisk skarp.

- Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet…ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne…ikke giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat, skriver revisorerne blandt andet.

Samtidig understreger de, at koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, hvilket revisorerne sætter spørgsmålstegn ved.

Revisorerne oplyser også, at A-skat, moms med videre i årets løb er indbetalt for sent, hvorved selskabets ledelse kan ifalde ansvar.

Tvivl om aktiver

Endelig anfører revisorerne, at selskabet og fire bestyrelsesmedlemmer, heraf to nuværende, i årets løb har modtaget, men ikke accepteret, bødeforlæg vedrørende overtrædelse af aktieselskabslovens §48H vedrørende tegning af egne aktier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ud af en samlet aktivmasse som Bioscan har opgjort til 58 mio. kr., tager revisorerne forbehold for aktiver til en samlet værdi af 38,2 mio. kr.

I ugens løb meddelte revisorerne, at det nødvendige tillids- og samarbejdsforhold mellem Bioscan og revisorerne ikke længere eksisterer, men at de af hensyn til aktionærerne først ville fratræde som revisorer på generalforsamlingen 29. juni.

Der er også skarp kritik af Bioscan fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som torsdag 27. juni besluttede at pålægge samtlige bestyrelsesmedlemmer daglige tvangsbøder á 1.000 kr., indtil styrelsen har modtaget årsregnskabet for 2001. Desuden har styrelsen sendt en opløsningstrussel til Bioscan.

Værre endnu

Det, Bioscan har været så langsom til at offentliggøre, er et årsregnskab, som ser endnu værre ud, end forudset i det ureviderede regnskab fra marts.

Nettounderskuddet viste sig at være 69,1 mio. kr. mod 58,7 mio. kr. i det ureviderede regnskab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Omsætningen blev på 23,4 mio. kr. mod knap 18 mio. kr. i 2000.

Overskudsgraden er opgjort til minus 177 procent, afkastningsgraden til minus 71 procent og cash flow"et pr. fem kroners aktie til minus 2,35 kr.

Egenkapitalen er opgjort til knap 38 mio. kr. ultimo 2001 mod knap 110 mio. kr. året før.

Ledelsen finder årsresultatet utilfredsstillende, men tror på, at Bioscan har en fremtid. Derfor er ledelsen uenig i revisorernes påtegning, selvom den er taget til efterretning.

For 2002 forventer ledelsen et underskud på 5,5 mio. kr., hvor den tidligere forventede et nul-resultat. For 2003 forventes et overskud på 9,6 mio. kr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og for de følgende år forventes et yderligere forbedret resultat og en øget likviditet i takt med et øget aktivitetsniveau og øgede royaltyindtægter, skriver selskabet.