Vandmiljøpartierne er begyndt på forhandlingerne om en Vandmiljøplan III, der formentlig vil ligge klar i vinteren 2004.

I første omgang har miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) og fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) aftalt med vandmiljøpartierne, at slutvurderingen af den igangværende Vandmiljøplan II udskydes fra 15. september 2003 til 1. december 2003, så man får 2003-tallene med.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Partierne bag vandmiljøforliget fra vinteren 1998 er Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det radikale Venstre og SF. De to ministre opfordrer de tre oppositionspartier til at inddrage Dansk Folkeparti, Enhedslisten samt Kristeligt Folkeparti. Sidstnævnte kom ind i Folketinget ved valget i marts 1998 bl.a. takket være modstand mod dele af vandmiljøforliget.

Forligspartierne blev tirsdag præsenteret for regeringens planer for det udredningsarbejde, der skal skabe grundlaget for forhandlingerne om Vandmiljøplan III. Partierne skal melde tilbage 15. august. Hans Chr. Schmidt regner med, at hele køreplanen frem til december 2003 er klar to uger senere.

Tre arbejdsgrupper

Regeringen foreslår tre arbejdsgrupper. Den første under ledelse af Miljøministeriet skal se på virkemidlerne i en regionalt baseret beskyttelse af vandmiljøet mod kvælstof og fosfor, hvilket skyldes vandrammedirektivet.

Den anden under ledelse af Fødevareministeriet skal vurdere de generelle, landsdækkende virkemidler til regulering af kvælstof- og fosforbelastningen.

Den tredie arbejdsgruppe, hvor de to ministerier deler ledelsen, sættes til at lave en strategi for nedbringelse af landbrugets belastning af vandmiljøet med fosfor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regeringen lægger i første omgang op til arbejdsgrupper, hvor Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening samt Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug er repræsenteret, erfarer Maskinbladet. Hverken specialorganisationer eller almene interesseorganisationer såsom Danmarks Naturfredningsforening er tiltænkt faste pladser i arbejdsgrupperne.

Hans Chr. Schmidt erklærer, at arbejdsgruppernes sammensætning besluttes i august, og at regeringen tilstræber en bred sammensætning.

God tid til beregninger

Miljøministeren ønsker at undgå, at ordførerne og embedsmændene skal arbejde under et hårdt pres. De politiske forhandlinger om halvandet år skal foregå på et solidt fagligt grundlag.

- Man kunne godt ønske sig, at vi sammen kunne lægge en tidsplan, når vi nu kender tidspunktet for slutevalueringen i december 2003. Så er der alle muligheder for, at vi kan tilrettelægge det på en ordentlig og god måde, siger Hans Chr. Schmidt til Maskinbladet.

I slutningen af 2002 afsluttes arbejdet med at vurdere den reelle, historiske udvaskning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hans Chr. Schmidt bekræfter, at den nuværende regering følger op på den forrige regerings ammoniakhandlingsplan, som ikke er en del af Vandmiljøplan II.