Abonnementsartikel

Efter et midlertidigt produktionsstop på grund af dårligt helbred mistede Erling Kjær retten til at producere svin på sin ejendom

Som svineproducent kan man miste sin ret til at producere, hvis man midlertidigt indstiller produktionen i en periode. Det fremgår ikke af nogen paragraf, men er derimod den indarbejdede praksis på området.

Den lektie har Erling Kjær fra Sivested på Djursland lært på den hårde måde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et dårligt helbred betød, at han satte grisene ud for cirka tre år siden. For nylig besluttede han sig så for at sælge bedriften.

- Et ungt par var ude at kigge på gården, men de kunne ikke få at vide af kommunen, om de måtte producere, og dermed kunne de ikke skaffe finansiering i banken.

- Det betyder, at jeg har et rimeligt godt produktionsapparat på 1.700 kvadratmeter, som er gjort værdiløst, fortæller Erling Kjær.

Tabte retten

På grund af produktionsstoppet mener kommunen, at Erling Kjær har tabt sin produktionsret. Havde der i stedet været en løbende produktion – ved for eksempel at leje ud – ville Erling Kjær ikke have mistet sin ret til at producere, og dermed ville gårdens værdi ikke være blevet reduceret betydeligt.

Hensynet til naboerne er en af grundene til, at man på den måde kan miste retten til at producere, hvis man holder pause i en længere periode.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men Erling Kjær er utilfreds med den økonomiske bet, han inkasserer, fordi der ikke er nogen erstatning som betaling for bedriftens værdiforringelse. Og han er mindst lige så utilfreds med, at det i salgssituationen ikke var muligt at få klar besked om, hvor store chancerne var for at få lov til at producere fremover.

- Vi kunne ikke få besked nogen steder, og det kan man som køber ikke bruge til noget, når man skal ned i banken at skaffe finansiering. Derfor er det alvorligt, siger Erling Kjær.

De bedste bygninger

Havde hans produktionsapparat været noget "udslidt skidt", ville Erling Kjær ikke have haft så meget imod beskeden om, at retten til at producere var blevet inddraget. Men det er langt fra tilfældet, mener Erling Kjær.

- Jeg har de bedste bygninger på egnen, og der blev bygget ny gyllebeholder for fem-seks år siden og lagt låg på, siger Erling Kjær.

Skov- og Naturstyrelsen oplyser, at der ikke er nogle regler på dette område. Men praksis er typisk, at en produktion betragtes som værende nedlagt, såfremt den har været stillet i bero i et par år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Erling Kjær har det svært med, at en så vital beslutning træffes uden et regelgrundlag, selvom han endte med at få solgt ejendommen til en nabo, som i forvejen havde en svineproduktion.

- Jeg er sluppet rimeligt godt ud af det på den måde, men det gør forbandet ondt, at ens livsværk skal ødelægges med et pennestrøg, siger Erling Kjær.

Inden han købte gården, havde den været en slægtsgård i syv generationer, siden 1736, og Erling Kjær havde gerne set, at den var fortsat som et selvstændigt landbrug.

- Det er heller ikke rimeligt over for kreditorerne, at produktionsretten på denne måde kan blive inddraget. For der er ingen chance for at forrente jorden uden en produktion, konstaterer Erling Kjær.

Ukendt tab

Han ved ikke, hvad den mistede ret til at producere har kostet ham i kroner og øre. Gården med de tilhørende 58 hektar blev oprindeligt udbudt i licitation, men på grund af den uafklarede situation med produktionen, kom der kun to bud. Yderligere seks var interesserede, men holdt sig tilbage på grund af de uafklarede produktionsforhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Først efter licitationen meldte naboen sig, og den 20. juni i år blev gården officielt overdraget til ham.

Et af problemerne i den aktuelle sag er, at der blev strammet op på produktionsforholdene i den periode, hvor Erling Kjærs produktion lå stille. Der blev blandt andet indført en zone på 300 meter til mindre, samlet bebyggelse.

Derfor er det højst tvivlsomt, om Midtdjurs Kommune ville have givet de nye ejere lov til at opstarte en produktion efter det midlertidige stop, idet bedriften ligger i en landsby.

Vær opmærksom

Den samme problem risikerer andre ældre landmænd at løbe ind i, hvis de ønsker at drosle ned ved at indstille den animalske produktion og i stedet koncentrere sig om planteavlen.

Men Erling Kjær mener ikke, at det er rimeligt, at sådan en beslutning kan træffes uden klare regler på området. Og han mener heller ikke, at det er rimeligt, at værdien af ens gård kan blive reduceret kraftigt, blot fordi man ikke har udnyttet sin ret til at producere i en periode.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man har sammenlægningsgrænser på 70 hektar, men samtidig en lovpraksis der nedlægger gode produktionsgårde med jordtilliggender op til 70 hektar. Enten må denne praksis laves om, eller også må grundloven laves om, hvis det rent faktisk er lovligt at nedlægge denne type gårde uden erstatning, siger Erling Kjær.Foto1: