Abonnementsartikel

Fødevareministeren iværksætter en forstærket indsats mod madforgiftninger fra salmonella og campylobacter fra især kvæg

Der iværksættes nu en forstærket indsats mod to af de madforgiftninger (zoonoser), som plager danskerne mest, campylobacter og salmonella.

- I denne omgang fokuserer vi særligt på campylobacter og salmonella hos kvæg. Jeg lægger stor vægt på en strategi, hvor vi hele tiden sætter ind med en effektiv og målrettet indsats, der hvor vi kan se et behov, siger fødevareminister Mariann Fischer Boel (V).

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ansvaret for indsatsen ligger først og fremmest hos erhvervet, for det er fødevareproducenternes ansvar, at fødevarerne er i orden. Men især for campylobacter forholder det sig sådan, at vi ikke fuldstændig kan undgå dem, fordi de findes i omgivelserne. Derfor lægger jeg vægt på, at vi på dette område supplerer indsatsen med en oplysningskampagne omkring køkkenhygiejne. Den er særligt målrettet mod unge mennesker, som nogle gange sjusker med de basale hygieineregler, siger minnisteren.

Hun betegner problemet som grænseoverskridende og har derfor sat EU-forslaget om et nyt zoonose-direktiv på dagsordenen for sit første rådsmøde som formand for de 15 EU-fødevare- og landbrugsministre den 15. juli.

- Jeg sigter mod en tilbundsgående politisk drøftelse af de udestående spørgsmål omkring EU-forslaget, som så skal bane vejen for en politisk enighed i løbet af de kommende måneder, siger hun.

Flere initiativer

Den nye indsats består af flg. initiativer: