Den afkoblede støtte til den enkelte landmandsbedrift vil blive beregnet ud fra den modtagne støtte de seneste tre år, oplyser landbrugskommissær Franz Fischler under sit besøg i København torsdag.

De konkrete forslag i midtvejsevalueringen fremlægges til november efter den offentlige diskussion. De skal vedtages i foråret 2003 under det græske formandskab, så de kan gælde fra 2004.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kommissionens forslag er ikke lige værdsat alle steder i Europa, konstaterer Franz Fischler, men han kan ikke se noget alternativ. Han forventer, at det tyske krav om budgetnedskæring mildnes efter forbundsdagsvalget i slutningen af september.

Franz Fischler er på en promotionsrejse, hvor København var tredje stop efter Paris og London. I København inddrog han N.F.S. Grundtvig for at forklare, at de foreslåede ændringer i landbrugspolitikken er i de danske, konkurrencedygtige landbrugeres interesse, så de får mindre papirarbejde og kan koncentrere sig om kvalitetsproduktionen.

Desuden advarede han om de europæiske skatteyderes tålmodighed efter fødevarekriserne med bl.a. BSE og mund- og klovsyge.

Bagatelgrænse for statsstøtte

Danske landmænd vil ifølge Landbrugsrådets foreløbige skøn miste op mod en milliard kroner i direkte støtte i forbindelse med, at en femtedel af produktionsstøtten (senere indkomststøtten) over syv år dirigeres til udvikling i landdistrikter og til kompensation for ekstraudgifter til dyrevelfærd, kvalitet og miljø. Det er usikkert, hvor mange penge dansk landbrug vil modtage fra den konto.

Franz Fischler foreslår at forenkle reglerne for statslig medfinansiering ved at indføre bagatelgrænser i landbrugssektoren ligesom i andre brancher. Han afviser, at det åbner en ladeport for ny national landbrugsstøtte i den såkaldte cross compliance, dvs. betingelser om dyrevelfærd, miljø, naturpleje og kvalitetsproduktion for at få udbetalt støtte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har ingen interesse i en stor stigning i den nationale støtte, for kommissionen er imod renationalisering af landbrugsstøtte. Der vil fortsat være en øverste grænse, siger Franz Fischler.

Østkorn

- Det er uacceptabelt, at store mængder korn af lav kvalitet kommer ind i EU, samtidig med at vi må intervenere over for vores eget korn, fastslår Franz Fischler.

Landbrugsministrenes rådsmøde overlod det i mandags til en specialkomité at finpudse Franz Fischlers mandat til at forhandle i WTO om ukrainsk og russisk korn. Komitémødet finder sted på mandag, og landbrugskommissæren understreger, at den traditionelle import skal fortsætte.

- Vi vender ikke tilbage til ny protektionisme. Vi vil blot undgå et sammenbrud af regimet (systemet med kornintervention, red.), erklærer Franz Fischler.

Han vil forhandle nu, men en løsning vil sandsynligvis først gælde fra høstårets begyndelse om et år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kommissionen vurderer, at der ikke kommer så meget Sortehavskorn i år. For det første er der udsigt til, at EUs hvedehøst øges med over 10 millioner tons i år, så prisen falder og dermed også prisforskellen mellem EU- og udenlandsk korn.

Dernæst er der udsigt til en mindre høst i Ukraine og Rusland, men der ligger fortsat et par millioner tons fra sidste år i siloer.

Frankrig, Storbritannien og Østrig er blandt de indgrebsivrige lande, mens Spanien, Portugal, Italien og Grækenland som nettoimportører er kølige over for et fordyrende indgreb.