Abonnementsartikel

Landbrugsdyrene har efterhånden stor bevågenhed i en dyreværnsforening som Dyrenes Beskyttelse, der er Danmarks ældste og største dyreværnsforening med cirka 45.000 medlemmer.

Inden for de seneste par år har der virkelig været sat fokus på dyrevelfærden, som vi i foreningen er meget glade for, da det for vores vedkommende er det, vi gerne vil medvirke til, og som vi også virkelig har været involveret i.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jeg kan blot nævne handlingsplanen omkring slagtekyllinger, de løsgående søer, minkproduktionen, som vi også er i god dialog med.

Og netop dialog betyder meget i det daglige arbejde med de forskellige brancher. Dermed være ikke sagt, at vi ikke en gang imellem skal på barrikaderne med vore synspunkter og holdninger.

Men det er helt klart, at på transportområdet, specielt med hensyn til slagtedyrene til udlandet, ligger det os meget på sinde, at der strammes op.

Det er helt uacceptabelt, at slagtedyr, som i mange tilfælde er "udtjente dyr", skal gennemgå disse lange transporter med så store lidelser til følge, som flere gange er oplevet på tv.

Dette emne vil blandt andet være et punkt på dagsordenen ved Nordisk Dyrebeskyttelses årsmøde i Stockholm 24. august.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jeg forstår godt den almindelige forbrugers frustration, når der i medierne tales om forurening fra landbruget, fødevaresikkerhed, landbrugsstøtte, ammekopræmier, salmonella, campylobakter , BSE med mere.

Det er mit indtryk, at nok er forbrugerne bevidste, men det er på en måder, der ikke rigtigt slår igennem i supermarkedernes kølediske. Forbrugerne ønsker gode varer, men de må ikke koste for meget.

Vi har i Danmark høj veterinær status, og det skal vi også have. Men det må ikke blive så kompliceret, at det bliver uoverskueligt så vi medicinerer os ud af ét problem, men får to til gengæld.

Dyrebedrifterne bliver større og større. Derfor sker der rigtigt meget, når det "går galt". – Her tænker jeg på sygdom i bedriften, brand i stalden og lignende.

Alt går op og ned. Snart er det godt at være mælkeproducent. Så er det godt at være minkavler, og snart er det godt at være svineproducent eller kyllingeproducent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jeg kan godt få den tanke, at vi om en årrække igen vil opleve en udstykning, som vi jo har set før, blandt andet i 1930"erne. Men det er måske ønsketænkning?

Det er lidt paradoksalt at se den store overproduktion af fødevarer her i vesten og samtidig konstatere, at der er hungersnød i andre dele af verden.

Nu tales der i øjeblikket meget omkring landbrugsstøtten. Skal den fortsat bestå, skal den halveres, eller skal den helt afskaffes over en årrække inden for EU?

Min umiddelbare holdning vil være at aftrappe støtteordningen, da det virker helt uoverskueligt, og det må da også belaste landmanden rent administrativt. Jeg er overbevist om, at den danske landmand sagtens kan klare sig i EU-sammenhæng på lige vilkår.

Men set med fremtidens briller er jeg overbevist om, at der vil være arbejde at gøre for Dyrenes Beskyttelse også i landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og hvis ikke der var, hvilket jeg kunne ønske, kunne foreningen nedlægges. Men foreningen har nu bestået i 127 år, så jeg tvivler på, at den bliver overflødig.

Jeg glæder mig fortsat til at få en god dialog med landbrugets organisationer, så der også i fremtiden kan ske en forøgelse af dyrenes naturlige adfærd til gavn for alle, men først og fremmest for dyrene.

Fortsat god sommer.Citater"… dialog betyder meget i det daglige arbejde…""Jeg forstår godt den almindelige forbrugers frustration…"