Abonnementsartikel

Regnskabsåret 2001 udviste et overskud på 8,6 mio. kr. efter lave investeringer - men indtjeningen hos ægproducenterne kom under pres

Danæg amba kom ud af 2001 med et plus på 8,6 mio. kr. efter to forudgående år med underskud.

Det pæne resultat skal blandt andet ses med baggrund i meget lave investeringer i forhold til regnskabsårene 2000 og 1999. I 2001 blev der således kun investeret 688.000 kr. mod 20,6 mio. kr. og 49,8 mio. kr. i henholdsvis 2000 og 1999.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nettoomsætningen steg med knap 10 mio. kr. til 465,4 mio. kr. i 2001, og resultatet før renter blev på 13,5 mio. kr., og det gav et resultat af den ordinære drift på 9,0 mio. kr.

Årets afskrivninger var på 16,1 mio. kr. mod 13,2 mio. kr. i 2000, og egenkapitalen steg til 43,4 mio. kr. mod 35,7 mio. kr. i 2000 – en forskel på 7,7 mio. kr.

Soliditetsgraden i Danæg amba er med årets positive resultat nået op på 29,0 procent – en forbedring på 7,2 procentenheder i forhold til soliditeten i 2000.

Baggrunden for det forbedrede resultat er en øget eksportandel, og hertil kommer, at antallet af medarbejdere i koncernen er reduceret fra 207 til 193.

Indvejningen af æg er reduceret med 44 tons til 29.984 tons, og antallet af aktive leverandører er reduceret med en til 96.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stigende afregningspriser

Afregningspriserne til leverandørerne er bortset fra økologiske æg steget pænt:

De økologiske æg faldt med godt tre pct. til 14,33 kr./kg, og dermed opnåede økoæggene den laveste pris i fire år.

Dyrere foder

Men selvom priserne på æg generelt steg, var udviklingen alligevel mod producenterne, idet prisen på foder steg mere end afregningsprisen på æggene.

Forholdet mellem ægpris og foder var (med 2000-forholdet i parentes):

Dermed kom indtjeningen i ægproduktionen også under pres i 2001.