Abonnementsartikel

Ulempen ved at lade Landsmødet afgøre en eventuel fusion med Landboforeningerne er et slid på Familielandbruget i de kommende fire måneder, mener Gunnar Schmidt

- Jeg kan godt frygte, at de kommende fire måneder bliver et tab, uanset om vi går ind i en fusion med Landboforeningerne eller ikke.

- Husk blot, hvordan intern debat sled på de Konservative, konstaterer Gunnar Schmidt, regionsformand i Ribe Amts Familielandbrug og med i bestyrelsen for Dansk Familielandbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Selv var han en af de 10 modstandere mod en fusion på det foreliggende grundlag, da Familielandbrugets bestyrelse tog stilling til fusionsoplægget på et møde den 27. juli 2002.

På samme møde stemte 13 af de 19 bestyrelsesmedlemmer imidlertid for, at de cirka 150 delegerede på et ekstraordinært Landmøde den 29. november skal tage endelig stilling til fusionen. For at være en realitet, skal to tredjedele af de delegerede stemme for fusionen.

Falder med et brag

Ifølge Gunnar Schmidt er holdningen blandt et flertal i Familielandbrugets bestyrelse, at de delegerede lader fusionen falde med et brag.

- Jeg kan forstå den holdning, men havde hellere set, at bestyrelsen allerede havde afgjort spørgsmålet med et nej for at undgå den opslidende debat.

- Den ret og mulighed havde vi jo i bestyrelsen, konstaterer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hele miseren skyldes ifølge Gunnar Schmidt, at Peder Thomsen ikke startede processen i bestyrelsen, men fra Kina kickstartede den i pressen udenom sin bestyrelse.

- Det er en helt håbløs måde at arbejde på rent demokratisk.

- På den baggrund tror jeg også, at mange i vores bestyrelse ikke ret meget længere kan have at gøre med en formand, der arbejder på den måde.

- Han vil jo end ikke indrømme, at han har begået en fejl, og det er helt tydeligt, at han er blevet for magtfuldkommen, mener Gunnar Schmidt.

Modet svigtede

Hvorfor stemmer I ham ikke væk fra formandsposten?

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Modet må jo have svigtet et flertal i vores bestyrelse, svarer Gunnar Schmidt.

Han mener, at landsbestyrelsen allerede tilbage i april skulle have stoppet "festen".

- Jeg er sådan set ligeglad med al det personværk, og om Peder sætter sit mandat ind på fusionen. Han skulle have været fyret dengang, konstaterer Gunnar Schmidt.

- Sagen er det interessante, men et flertal var bange for, hvad det kunne betyde, hvis vi havde stemt vores formand ned.

- Det er noget rod og en ulykkelig situation, som kan ende med dannelsen af en græsrodsorganisation, hvilket også vil være en dårlig løsning efter min opfattelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gået for langt

Ifølge Gunnar Schmidt er Familielandbrugets politik blevet alt for udvandet af en formand, der for enhver pris har villet kompromisset.

- Peder skulle have holdt fast, når det gjaldt forliget om mælkekvotebørsen og om landbrugsloven.

- Her gik han for langt, og det får os til at ligne Landboforeningerne minus 10 procent, fremhæver Gunnar Schmidt.