Nye forsøg ved Danmarks JordbrugsForskning viser, at den nye svampesygdom Hvedebladplet kan give alvorlige problemer i specielt vinterhvede, oplyser Fødevareministeriet.

Fra udlandet er meldt udbyttetab på op til 20-40 procent afhængigt af sortsmodtagelighed og smittetryk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvedebladplet blev med sikkerhed fundet i 1999 for første gang i Danmark på et par enkelte lokaliteter, mens den også i 2000 blev fundet på en snes lokaliteter.

I år foretager Danmarks JordbrugsForskning en systematisk undersøgelse af sygdommens udbredelse i samarbejde med de Landøkonomiske foreninger. Især på lokaliteter, hvor der praktiseres reduceret jordbearbejdning har man erfaringsmæssigt fundet hvedebladplet.

Kort udviklingstid

Hvedebladplet har en meget kort udviklingstid og favoriseres af varmt vejr. Hvedebladplet kan nå gennem mange livscykluser på en vækstsæson, da hver cyklus kun tager en uge. Faktisk er den så aggressiv, at den kan udkonkurrerer andre svampesygdomme som for eksempel Septoria.

I de nye forsøg afprøver forskerne med hvilke strategier og sprøjtemidler man bedst bekæmper Hvedebladplet.

De foreløbige resultater viser, at de nye svampemidler "Strobilurinerne" er de bedste. Desuden kan angrebene minimeres ved at undgå hvede som forfrugt, ved at bruge almindelig jordbearbejdning med pløjning samt ved at vælge resistente sorter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I indledende forsøg har Stakado, Solist, Baltimor og Kris vist sig at være blandt de mest resistente hvedesorter.

Læs mere om sygdommen på: www.agrsci.dk