Abonnementsartikel

Frankrig gransker nu både myndigheders og virksomheders rolle i forbindelse med dødsfald på grund af Creutzfeld-Jakob

Indtil videre er fire mennesker i Frankrig døde af den menneskelige variant af kogalskab, Creutzfeldt-Jakob.

I værste fald kan omkring 300 mennesker blive ramt af sygdommen inden for de næste 20-30 år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det fremgår af en fransk undersøgelse, der blev sat i gang i december 2000 af en kommission under Senatet for at afdække smitterisikoen for den menneskelige variant af kogalskab.

Der er tegn på, at både myndigheder og virksomheder i Frankrig har været for sløsede i bestræbelserne på at bekæmpe BSE.

Siden november 2000 har destruktionsanstalterne, som også producerede kød- og benmel, været forbudt, og foderfabrikanterne, hvis virksomheder er blevet meget lidt kontrolleret i umindelige tider, er nu i søgelyset hos en fransk dommer.

Den 26. juni foretog 200 officerer fra kriminalpolitiet husundersøgelser i 47 virksomheder i Bretagne og Paris-området for at fastslå, i hvilket omfang lederne i disse virksomheder kendte benmelets farlighed.

Saria, der er en filial af den tyske koncern Rethman, var en af de undersøgte virksomheder. Også Caillaud, som sidder på godt og vel 75 procent af det franske marked, blev undersøgt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kulegravet myndigheder

Kompromitterende brevvekslinger har afsløret, at virksomhedslederne krævede, at oplagringerne fortsatte trods risiciene.

Siden retsundersøgelsen i december 2000, hvor anklagen gik på uagtsomt manddrab og at bringe offentligheden i livsfare, og efter de franske ofres familier har indgivet en politianmeldelse, som antagelig har embedsmænd i den franske stat, britiske institutioner og EU-politikere for øje, har efterforskningen kulegravet alle myndigheder, som kunne have en forbindelse til udbredelsen af den smittebærende sygdom.

I januar 2001 blev dokumenter fra sundhedsstyrelsen, landbrugs- og økonomiministeriet gransket af politiet. Ligeledes blev arkiver fra toldvæsenet og fødevaremyndighederne beslaglagt.

I 2001 fremhævede en parlamentsundersøgelse om kød- og benmel, at kontrollerne – som i øvrigt er finansieret af skatteyderne – var få eller dårligt koordineret indtil midt i halvfemserne.

Men i dag viser flere undersøgelser, at ved at udbrede BSE er kød- og benmel årsagen til en ny menneskelig sygdom.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For tolerant

Forsømmelighed og overdreven tolerance på alle niveauer skulle have spillet en afgørende og større rolle i udbredelsen af sygdommen end smuglerimporten af britisk benmel, som blev forbudt allerede i 1989.

Derfor fokuserer myndighederne i dag i særlig grad på destruktionsanstalterne og foderfabrikanterne, som producerede eller brugte kød- og benmel.

Siden marts 1996 har Frankrig haft et totalforbud mod import af britisk oksekød.

I august 1999 har EU-myndighederne godkendt eksporten af britisk oksekød, men kun for udbenet kød fra seks til 30 måneder gammelt kvæg.

Som eneste EU-land, der fastholder forbuddet mod import af britisk oksekød, sidder Frankrig igen på anklagebænken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Risikerer store bøder

Frankrig, der risikerer at få en bøde på op til 630.000 euro om dagen, har igennem den nyligt tiltrådte landbrugsminister, Hervé Gaymard, meddelt, at regeringen ikke vil tage en beslutning før september måned, fordi den venter på et forslag fra AFSSA, som er landets fødevaremyndigheder.

Den franske regering havde i forvejen (i maj 2002) bedt EU-kommissionen om at vente endnu længere, for at AFSSA kunne anmode deres britiske kollegaer om at tilvejebringe flere oplysninger om sundhedssituationen i Storbritannien.

Så sent som den 26. juni 2002 har det franske landbrugsministerium gjort Kommissionen opmærksom på, at de britiske fødevaremyndigheder først for nylig har sendt nye videnskabelige data om de risici, der er forbundet med kogalskab i Storbritannien.