Abonnementsartikel

En besætning med fjerkræ nær Kolding er sat under tilsyn på grund af mistanke om Newcastle Disease

En besætning med fjerkræ beliggende i nærheden af Kolding er sat under offentligt tilsyn på grund af mistanke om Newcastle Disease, oplyser Fødevaredirektoratet.

Mistanken er opstået, da man så en meget høj dødelighed og nedsat ægproduktion blandt hønsene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er udtaget materiale fra besætningen, som nu undersøges hos Danmarks Veterinær Institut (DVI). Der kan gå op til fem uger, før et endeligt svar foreligger.

På grundlag af de foreløbige undersøgelser har Fødevaredirektoratet besluttet ikke at afvente det endelige svar, men allerede nu aflive og destruere besætningen.

Der vil desuden blive oprettet zoner på tre km og 10 km omkring besætningen.

Inden for zonerne vil det ikke være tilladt at flytte fjerkræ og fjerkræprodukter.

Indført forbud

For yderligere at undgå spredning af eventuel smitte er der indført et midlertidigt forbud mod samling af fjerkræ i hele landet på for eksempel dyrskuer, markeder og ved brevdueflyvninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dette er beskrevet i en ny bekendtgørelse, der træder i kraft den 18. juli 2002.

For at undgå smitte med Newcastle Disease og andre husdyrsygdomme er det forbudt at fodre fjerkræ med eget husholdningsaffald. Dette gælder også æggeskaller.

- Newcastle Disease er en meget alvorlig og smitsom fjerkræsygdom. Sygdommen kan ikke overføres til mennesker, og der er ingen risiko ved at spise æg eller kød fra fjerkræ, oplyser Fødevaredirektoratet.

Sygdommen smitter ved direkte kontakt mellem fjerkræ og indirekte via for eksempel æg, redskaber brugt i besætningen, personkontakt og køretøjer.