Faldende basisindtægter og stigende driftsomkostninger samt afskrivninger har givet Nykredit-koncernen et dårligere halvårsresultat end i samme periode af 2001.

I første halvår af 2002 indtjente koncernen 738 mio. kr. mod 1.025 mio. kr. i samme periode af 2001.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udlånet er netto steget med knap syv milliarder kroner siden årsskiftet til 401 milliarder kroner i realkreditdelen af Nykredit-koncernen, og i bankdelen er udlånet netto steget med godt fire milliarder kroner. Men den stigende omsætning har ikke udmøntet sig i stigende indtjening.

Medvirkende til et dårligere resultat i koncernen er også et dårligere resultat i forsikringsdelen, idet tabet i årets første halvår var på 69 mio. kr. mod et tab på 17 mio. kr. i samme periode i 2001.Indtjeningen på beholdninger gik også ned.

Trods det dårligere resultat kunne Nykredit øge sin egenkapital med 738 mio. kr. til 33,6 milliarder kroner.

Resultatet afspejler også en dårligere basisindtjening efter tab i procent af egenkapitalen, nemlig en nedgang fra 6,8 til 5,3 pct.

Lavt tab

Nykredit kan i en meddelelse til Københavns Fondsbørs notere sig, at der fortsat er et lille tab og nedskrivninger på udlån.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er også en udvikling i omkostningerne på niveau med det budgetterede, mens forsikringsdelen er præget af højere erstatningsudgifter og en negativ beholdningsindtjening.

Nykredit noterer sig videre, at markedet for realkreditlån fortsat er præget af skarp konkurrence, men at koncernen har formået at øge udlånet.

I mæglerdelen blev basisindtægterne øget, men et fald i finansindtægter og forøgede omkostninger gav et samlet nul-resultat.

Nedjusterer forventninger

I forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabet for 2001 offentliggjorde Nykredit sine forventninger til 2002. Dengang forventede koncernen en indtjening på 2,3 til 2,6 milliarder kroner, og i denne forventning indgik en indtjening på beholdninger på 600 til 800 mio. kr.

Med skuffende indtjening på beholdningerne i første halvår af 2002 på kun 160 mio. kr. må Nykredit nedjustere sine forventninger på dette punkt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Basisindtægterne ligger også – om end marginalt - under det forventede, og tab og nedskrivninger forventes fortsat at være lave. Omkostningerne følger budgettet og vil også gøre det i resten af 2002.

Samlet giver det forventninger om et resultat før skat på 2,2 til 2,4 milliarder kroner for hele 2002 – altså en nedjustering af resultatet på mellem 100 og 200 mio. kr. for hele året.