Abonnementsartikel

Landets foderstoffer kommer med forskellige meldinger, lige fra at øko-korn er usælgeligt til at prisen er på vej op

Korn- og foderstofhandlerne er fyldt til bristepunktet med økologisk korn.

Nogle korn og foderstofvirksomheder må afvise de økologiske landmænd i porten, eller tilbyder at købe deres korn som rent konventionelle afgrøder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hos KFK har vi så mange kontraktaftaler, at vi kan ikke aftage mere økologisk korn i høst.

- Vi har måttet afvise landmænd, og opfordrer dem til at afsætte deres korn ad andre kanaler eller oplagre det.

- Men der er også nogle økologer, der har solgt kornet som konventionelt korn til os, for at komme af med det, fortæller Karsten Muus, salgschef for økologi hos KFK.

Hos DLG er man så småt ved at opjustere sine forventninger til efterspørgslen.

- Vi ser tegn på fornyet efterspørgsel fra Centraleuropa på baggrund af oversvømmelserne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og håber at der er en øget efterspørgsel på vej fra økologiske landmænd i Danmark, siger Søren Nilausen, chef for økologisektionen i DLG.

Han gør opmærksom på, at øko-korn er et relativt lille marked i både udbud og efterspørgsel, så der kan forekomme variationer på op til 10 kr. pr. hkg på bare en uge.

Prisen op ved byttehandel

Selvom der er spirende optimisme hos en enkelt aktør, er der fortsat et misforhold mellem udbud og efterspørgsel. I praksis ligger korn- og foderstofhandler nemlig inde med overgangsbeholdninger fra sidste års høst.

- Det vil sige, at vi har beholdninger som vi har måttet nedskrive, siger Karsten Muus, salgschef for økologi hos KFK.

Hos DLG har man også overgangsbeholdninger, men tilbyder at oplægge øko-korn i fri handel med en foreløbig afregning til konventionel pris.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kornet kommer med en i en pulje, der reguleres inden for tre årlige perioder. Landmanden får så et eventuelt tillæg senere, hvis prisen på øko-korn har været højere end konventionel i perioden, fortæller Søren Nilausen, DLG.

Hos DLG har man allerede reguleret prisen på øko-korn.

- Internt har vi sat prisen op ved byttehandel. Hvor meget ønsker jeg ikke at oplyse om her, men det er en merpris i forhold til konventionelt korn.

- Jeg håber på, at vi kan afsætte mere økologisk korn end hidtil forventet. Det har vi en rimelig tiltro til, vurderer Søren Nilausen.

Dårligt bytteforhold

Ønsker man at finde forklaringer på det store fald fra sidste års gunstige priser på øko-korn er der flere bud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er overskudsproduktion af økologisk korn i Danmark. Men også på EU plan er der kommet mange omlægninger. De tidligere østtyske statslandbrug sender også betydelige mængder korn ud på markedet, vurderer Karsten Muus, salgschef for økologi hos KFK.

Han fornemmer, at enkelte mælkeproducenter i Danmark er ophørt med at levere økologisk mælk. Og atter andre holder igen på deres indkøb.

- Jeg tror, at økologiske mælkeproducenter har været afskrækket af den forholdsvise høje pris på kraftfoder.

- Det har gjort at bytteforholdet har været for dårligt. Det vil sige at mælkeproducenterne bedre kunne leve med en lavere ydelse end at bruge optimale mængder af økologisk kraftfoder.

- Nu priserne er for nedadgående, må man håbe, at mælkeproducenterne får mod på igen at bruge økologisk kraftfoder, siger Karsten Muus.