Abonnementsartikel

På baggrund af kontrollen med foderstoffer i 1. kvartal 2002 konstaterer Plantedirektoratet, at for mange virksomheder ikke overholder kravet om adskillelse og mærkning af færdigpakket foder

For mange virksomheder lever fortsat ikke op til kravene om at adskille og mærke færdigpakket foder, oplyser Plantedirektoratet på baggrund af kontrollen med foderstoffer i 1. kvartal 2002.

Men det til trods er der få fund af animalsk protein i foder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er således ikke generelt problemer med indhold af kød- og benmel i foderet. Det er færre virksomheder end i sidste kvartal, som ikke overholder kravet om adskillelse og mærkning af færdigpakket foder, men frekvensen er stadig for høj. Manglende overholdelse vil dog alene ved uheld kunne give anledning til forurening af foder beregnet til drøvtyggere, oplsyer Plantedirektoratet.

I fire ud af 252 undersøgte prøver, som Plantedirektoratet har udtaget af foder, er der fundet spor af kød- og benmel. Alle påviste indhold var i prøver af foderfedt. I en prøve af hvedeklid er der påvist bestanddele af fisk.

Udtaget 704 prøver

Der er i alt udtaget 704 prøver i kvartalet, hvoraf de 643 er foderblandinger og de 61 er fodermidler. Prøverne er analyseret for indhold af næringsstoffer, aminosyrer, mineraler, tilsætningsstoffer samt uønskede stoffer, herunder kød- og benmel.

De detaljerede resultater af kontrollen kan ses på Plantedirektoratets hjemmeside, www.plantedir.dk, under pressemeddelelser.