Abonnementsartikel

Landmænd på de danske småøer har søgt tilskud på i alt 10 mio. kr.

Ejere og forpagtere af jordbrug på Fanø, Læsø, Samsø, Ærø eller én af de 27 småøer under Sammenslutningen af Danske Småøer kan søge ø-støtte.

I år har 615 landmænd søgt tilskud for tilsammen 10 mio. kr. Det er 13 landmænd færre end der blev bevilliget støtte til sidste år, oplyser Fødevareministeriet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Formålet med tilskuddet er at sikre, at der fortsat bliver drevet landbrug og er faste indbyggere på de danske småøer, som ikke har broforbindelse til fastlandet.

Tilskuddet bliver givet som kompensation for de ulemper, det medfører at bo på øerne i form af højere driftsomkostninger og lavere indtjening.

Kravene til ansøgerne er, at de har fast bopæl og er tilmeldt folkeregistret på en jordbrugsbedrift på én af de øer, som er omfattet af ordningen. De skal drive et landbrugsareal på mindst fem hektar og have mindst én ejendom med landbrugspligt. De skal også blive boende på bedriften i mindst fem år fra de modtager tilskud samt drive et landbrugsareal af mindst samme størrelse i hele perioden. Og så skal de overholde reglerne for god landbrugspraksis.

Tilskuddet udgør 430 kr. pr. hektar. EU finansierer 25 procent. Man kan maksimalt opnå tilskud til 100 hektar, og det er ingen hindring, hvis man modtager tilskud under andre støtteordninger. Tilskuddet for 2002 vil blive udbetalt senest ved årets udgang.