Abonnementsartikel

DLR Kredit udbetalte 56 procent flere lån i første halvår 2002 end i samme periode året før, men overskuddet er faldet

DLR Kredit kan glæde sig over en kraftig stigning i virksomhedens udlån, men kan omvendt ærgre sig over et dårligere halvårsresultat end sidste år.

I første halvår af 2002 steg udlånsmængden med 56 procent til 6,3 mia. kr. Seks ud af ti lån er rentetilpasningslån, og 2/3 af disse udbetales i euro.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I samme periode blev der indfriet lån for 3,9 mia. kr., således at nettoudlånet blev 2,4 mia. kr. mod 300 mio. kr. i første halvår af 2001.

Der er to hovedårsager til den kraftige stigning i udlånsmængden:

Dels at regionale og lokale pengeinstitutter, som besidder 92 procent af aktierne i DLR Kredit, i stigende grad formidler virksomhedens lån.

Og dels at DLR Kredit har udvidet sin kundegruppe til også at omfatte private boligudlejningsejendomme, private andelsboliger samt kontor- og forretningsejendomme.

Dårligere resultat

Halvårsresultatet før skat blev på 126,7 mio. kr., hvilket er en nedgang på 17 procent i forhold til samme periode i 2001.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Desuden faldt nettorente- og gebyrindtægterne med 10,2 mio. kr. til 204,6 mio. kr. Det skyldes, at provisionsbetalingen til de pengeinstitutter som formidler DLR-lån steg.

Til gengæld kunne DLR Kredit notere sig en kursgevinst på fondsbeholdningen på 12,2 mio. kr.. Egenkapitalen steg med 87,1 mio. kr. til 2,6 mia. kr.