Abonnementsartikel

Efter 1. oktober tilbyder Danish Crown sine lammeleverandører at få slagtet lammene i Tyskland

Det er slut med at få slagtet lam og får hos Danish Crown i Danmark.

I fremtiden tilbyder slagteriet i stedet at slagte lammene på sit kreaturslagteri i Husum, syd for den danske grænse, hvor der i forvejen slagtes cirka 25.000 lam om året.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Produktion af slagtelam i Danmark er en lille, og ofte hobbypræget niche, og grundlaget for en særskilt forretningsaktivitet på dette område er meget beskedent, siger formanden for Danish Crowns kreaturudvalg Peder Philip.

- Samtidigt ligger aktiviteten udenfor andelsvirksomhedens primære område, som er baseret på slagtning af svin og kreaturer. Derfor har vi fundet det mest hensigtsmæssigt fremover at koncentrere vore lammeaktiviteter om slagteriet i Husum, siger han.

Slagteri indtil 2001

Danish Crown drev tidligere et lammeslagteri i Kolding, som dog blev nedlagt i 2001. Siden da har Danish Crown videreført en lille aktivitet på området i samarbejde med et privat slagteri og en leverandørforening.

Danish Crown har nu besluttet at indstille de danske aktiviteter på dette område med virkning fra 1. oktober 2002, hvorimod lammeslagtningerne i Husum vil blive videreført – også med danske lam i det omfang der er interesse for at levere til slagtning syd for grænsen.

- Vi vil stå til rådighed for de danske lammeleverandører, som er interesseret i at levere til os i Husum, og vi vil drøfte disse muligheder med leverandørforeningens bestyrelse, siger Peder Philip.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danish Crown modtog i 2001 cirka 12.000 danske lam til slagtning, mens der slagtedes 25.000 lam i Husum. Den danske produktion af lammekød er i international sammenhæng meget beskeden, og hovedparten af det danske forbrug dækkes ved import – primært fra New Zealand.