Abonnementsartikel

Danske kreaturhuder hører bogstaveligt til i en Rolls Royce - de er i al fald blandt verdens bedste, og det giver en god afregning til kvægslagterierne

En Rolls Royce uden lædersæder er en utænkelighed – ikke sandt? Og det er selvfølgelig ikke medarbejdere fra den hæderkronede fabrik, som farer hen på det nærmeste garveri for at købe en tilfældig hud. Nej, der skal kvalitet til – formoder vi her på MaskinBladets redaktion.

Kvaliteten kan leveres fra ScanHide, som har et af Europas mest moderne anlæg til saltning og garvning af huder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I efteråret 2000 blev det besluttet at opføre et moderne wetblue/wetwhite-garveri til en samlet pris af 65 millioner kroner.

- Med dette moderne garveri kan vi levere en bredere vifte af produkter, og vi kan forøge vores ejeres andel af den værditilvækst, huderne giver ved forarbejdning efter saltningen, forklarer Anders Autzen, direktør for ScanHide A.m.b.a. i Vester Skerninge på Fyn.

Største andelshaver er Danish Crown med en ejerandel på 72 pct., og de øvrige andelshavere er Århus Slagtermestres Produktforening, Vejle Eksportslagteri A/S, A/S Hjalmar Nielsen, Mogens Nielsen A/S og Hadsund Kreaturslagteri A/S.

Styr på omkostningerne

ScanHide startede i 1991 som et alternativ til Hudecentralen A.m.b.a., og fra starten var det nye selskab kun i stand til at salte de cirka 295.000 huder, man modtog det første år. Efter saltning blev huderne videresolgt til garverier, som stod for den videre forarbejdning.

- Fra starten havde vi vores fabrikshal, 10 koste, 10 trillebøre og en flok ansatte som udførte saltningen som håndarbejde på gulvet, forklarer Anders Autzen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men med konstruktion og ibrugtagning af et mekanisk anlæg til saltning var det muligt at sænke omkostningerne med hele 30 procent, og det gav flere huder til forarbejdning. I 1994-95 var det årlige antal vokset til ca. 400.000.

- Og da Vestjyske Slagterier købte anlægget i Husum, kom vi i løbet af en måned op på 600.000 huder årligt, siger Anders Autzen.

Den stigende mængde huder gav lavere omkostninger pr. behandlet hud, og trods sin lidt afsides placering langt væk fra motorvejen over Fyn, var omkostningerne i slutningen af 1990"erne nede på det halve af tidligere.

Masser af kapacitet

- Vores investering i det nye garveri øgede omkostningerne, men samtidig fik vi også øget vores kapacitet, påpeger Anders Autzen.

Kapaciteten blev øget så meget, at der kunne køres dobbelt så mange huder gennem det samlede anlæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det nye wetblue/wetwhite-garveri har en daglig kapacitet på 60 tons huder svarende til cirka 2.000 huder, og ved drift i alle ugens syv dage svarer det til samtlige danske huder. Dermed er det Skandinaviens største anlæg, og det hører til blandt de 10 største i Europa.

- Hertil kommer vores hidtidige kapacitet med hensyn til saltning af huder, siger direktøren.

Det nye anlæg er opført og konstrueret på en måde, så det lever op til de miljøkrav, som myndighederne stiller til et sådant anlæg.

- Hvis vi kan skaffe afsætning, kan vi også købe huder ind, som vi kan garve, forklarer Anders Autzen.

Satser på samarbejde

Som led i satsningen på at kunne forarbejde huderne har ScanHide indledt et tættere samarbejde med sine kunder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er normalt ikke praksis i vores branche, hvor både priser og kvaliteter er utroligt svingende, fortæller Anders Autzen.

Direktøren tøver dog ikke med at fremhæve, at de danske huder er i topklasse.

- Vi har de bedste i verden, og det skyldes få parasitter, godt landmandsskab, ingen pigtråd og få stikkende buske på græsningsarealerne ude på landbrugene.

- På slagterierne bruger vi mekanisk hudeaftrækkere, huderne bliver isede og afhentet løbende.

Kvalitetsmæssigt rangerer danske huder over de svenske og finske samt de sydtyske.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Huderne fra Danish Crowns slagteri i Husum bliver mærket med oprindelse, og de ligger også fint rent kvalitetsmæssigt, siger Anders Autzen.

Markedet for huder af den bedste kvalitet er ikke så stort endda, men det er der, og de bedste huder er mindre prisfølsomme end bulkvaren.

Næsten alt eksporteres

ScanHide er en typisk eksportvirksomhed, idet hele 95 procent af virksomhedens produktion går til eksport.

Største enkeltland er Italien, som aftager 36 pct. af ScanHides huder.

- Italien er trendsættende med hensyn til læder, og de garver lige så mange huder, som der bliver produceret i hele EU-15.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Herefter kommer det skandinaviske marked, som ligeledes aftager 36 pct., det øvrige Europa aftager 13 pct., og de oversøiske markeder såsom Japan, Indonesien og Korea aftager de resterende 15 pct. af eksporten.

Garver efter kundens ønske

Samarbejdet med kunderne omfatter også garvning efter individuelle ønsker.

- Vi kan levere tykt, tyndt, stort, småt og i den ønskede farve, forklarer Anders Autzen.

Garvningen er en kemisk proces, hvori der indgår en række kemikalier, som kan anvendes i forskellige indbyrdes forhold.

- Vores kunder kan selv definere den blanding, de ønsker. Eller vi kan lave en blanding igen, idet vi opbevarer alle blandinger anvendt i vores wetblue/wetwhite-garveri i computerne, som styrer de store garvetromler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vores sporbarhed på huderne er også i orden, og vi kan gå ud på lageret og finde huden fra et bestemt dyr om nødvendigt.

BSE gav højere hudepriser

Tilbage i 1996-97 havde ScanHide en nettoomsætning på 298,8 mio. kr. på baggrund af 20.400 tons råvarer. For råvarerne blev der til slagterierne betalt 267,3 mio. kr., og hertil kommer andre omkostninger for i alt 29,5 mio. kr..

- Det gav en afregning i snit pr. hud på 388 kroner, fortæller Anders Autzen.

Fem år senere, i 2000-01, kom der 19.300 tons råvarer ind, men de gav en nettoomsætning på 360,2 mio. kr. – hvilket gav en gennemsnitlig hudepris på 528 kroner.

- BSE-udbruddet gav højere priser på huder, da efterspørgslen blev større end udbuddet, forklarer Anders Autzen.