Abonnementsartikel

Hvis der er få og konkurrencesvage ukrudtsarter i vintersæden, kan en billig løsning klare opgaven

Prisen på korn er ikke hvad den har været, og lysten til at pusle om kornafgrøderne er faldet i samme takt. Omkostningerne skal holdes på lavest mulige niveau, det gælder ikke mindst ukrudtsbekæmpelsen.

Hvor billigt, man kan slippe af sted, afhænger af ukrudtsfloraen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det kan gøres billigt, hvis man har få konkurrencesvage bredbladede ukrudtsplanter (under 100 pr. m2 af f.eks. tvetand og ærenpris), og det bliver noget dyrere, hvis man har massive forekomster af græsukrudt – f.eks. vindaks.

Fælles er imidlertid, at det normalt kan betale sig at starte bekæmpelsen i efteråret frem for at vente til om foråret. Mange forsøg har vist, at nettomerudbyttet for en efterårsbekæmpelse er af størrelsesordenen et til tre hkg under normale ukrudtsforhold.

Ved forekomst af græsukrudt er nettomerudbytterne ofte væsentligt højere.

Selvom der er kommet nye effektive midler til bekæmpelse af både græs- og bredbladet ukrudt om foråret, kan man ikke hente det merudbytte, som ukrudtet allerede har "spist" henover efteråret, vinteren og det tidlige forår.

I efteråret 2001 blev der på omkring 80 pct. af det tilsåede areal bekæmpet ukrudt, hvilket er lidt mindre end normalt, som en følge af det våde og sene efterår.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En god blandingspartner

I ca. 70 pct. af ukrudtssprøjtningerne (kilde: Kleffmann) blev der anvendt blandinger med Stomp.

Stomp har god effekt på en lang række af de tokimbladede ukrudtsarter og på enårig rapgræs og vindaks.

Effekten på vindaks kan forbedres ved at blande med Boxer, og da vindaks og enårig rapgræs ofte forekommer på de samme marker, er det ikke så underligt, at Stomp + Boxer blandingen er den mest anvendte kombination i efteråret.

Forekomsten af græsukrudt er øget op gennem 1990"erne – således at der på ca. 3/4 af arealet med vintersæd er græsukrudt.

Blanding af 1-1,5 liter Stomp + 1–1,5 liter Boxer pr. ha er udgangspunktet for en billig og effektiv løsning. Det kan være nødvendigt at følge op i foråret, specielt hvis man har meget kamille og burresnerre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nyt minimiddel mod græs

Lexus er et nyt netop godkendt minimiddel til efterårsbrug i vinterhvede med effekt mod både græs- og tokimbladet ukrudt.

Lexus har fremragende effekt på vindaks og agerrævehale samt en række af de tokimbladede arter, som f.eks. kamille og kornblomst. Midlet passer derfor perfekt sammen med Stomp.

Da såvel pris som behandlingsindeks er i den lave ende, er der her en særdeles konkurrencedygtig og effektiv løsning.

Udgangspunktet er 1,5 liter Stomp + 10 g Lexus. Denne brede løsning er meget effektiv, og normalt vil kun forekomst af forårsfremspiret burresnerre kunne udløse en opfølgende behandling.

De her nævnte blandinger anvendes bedst på småt ukrudt – i kornets stadie 11-12, fra køresporene er synlige.