Karl Skeldal er en mand, der har sat handling bag sine holdninger. Han har i knap 30 år drevet landbrug efter devisen, udvikl dig - eller drej nøglen om.

- At have succes som landmand er et spørgsmål om at udvikle bedriften, så den følger med udviklingen. Hvis ikke man udvikler bedriften og udvider med fire-fem procent om året, så dør man i længden, siger Karl Skeldal, der fyldte 50 år i år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han har siden 1974 været landmand og har lige siden købt en gård næsten hvert år. I alt 26 gårde er det blevet til.

Skeldals Produktion I/S er navnet på det firma, han og sønnen Mikael stiftede i 2001.

Tilsammen driver de nu tre gårde med 650 hektar jord, 12.000 svin og 500 malkekøer.

Opkøb og videreudvikling

Karl Skeldal startede sin karriere med at købe en relativ beskeden gård i 1974 med 25 hektar jord og 25 malkekøer i bindestald i udkanten af Brædstrup. Samme år byggede han stald til 60 køer.

Efter et par år udvidede han stalden til at rumme 100 malkekøer. I midten af 1980"erne begyndte udviklingen for alvor at tage fart, da Karl Skeldal købte 30 ha jord og udvidede til 150 køer. Nogle år senere købte han to nabogårde på tilsammen 103 hektar, 250 søer plus slagtesvin og 90 køer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Svinestalden blev på den ene gård lavet om til kun at rumme slagtesvin. I 1993 føjede han en planteavlsgård på 73 hektar til sin bedrift, tre år senere en gård på 55 hektar og 75 malkekøer.

I 1996 var der malkning på tre gårde, og det var lidt af en belastning at overkomme det hele.

Løsningen blev at samle mælkeproduktionen og bygge en ny løsdriftsstald i 1997, der med 4.000 kvadratmeter kunne rumme 500 køer.

- Vi gør det, at vi forsøger at klare mest muligt selv. Vi står selv for inseminering og indkøb af råvarer direkte fra skib til fremstilling af foder på gårdene. Det gør os mindre afhængige af andre og sparer os for nogle penge, vurderer Karl Skeldal.

Han nævner pløjefridyrkning og landmænd, der køber landbrug i Polen eller Baltikum, som eksempler på forsøg på at udvikle sig mod bedre rentabilitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Generationsskifte med omtanke

Sønnen Mikael Skeldal er 25 år og afsluttede sin landmandsuddannelse i februar 2002. Men han havde på det tidspunkt allerede skødet på en gård. I 2000 havde han købt en gård tæt på faderen med 30 hektar jord og 80 malkekøer, og et år senere købte han 75 hektar jord. I 2001 stiftede Mikael og Karl Skeldal selskabet Skeldal Produktion I/S, så generationsskiftet var sikret i god tid.

Produktion blev nu samlet på tre gårde, der har hvert sit område. Den gård, Karl Skeldal købte i 1974, er forbeholdt kvæg, en anden svin og en tredje planteavl.

Bygningerne, der ikke kunne bruges i driften, er blevet solgt fra og benyttes nu som boliger.

Alt i alt er der ni mand beskæftiget med landbruget, der har en omsætning på 28 millioner kroner på årsbasis.

Politikerne bestemmer

Hvad fremtiden bringer bestemmes til dels af politikerne, mener Karl Skeldal. Men priserne - de har en klar tendens.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Prisen bliver hele tiden sænket på vores produkter, så vi skal konstant tilpasse omkostningerne derefter. Det er kravene til os, siger Karl Skeldal.

Han mener, at man som landmand skal se tiden an over en årrække og passe på med ikke at overreagere, hvis det et år er dårlige tider for den ene eller anden form for landbrug.

- Det er jo politisk bestemt, hvad der er fordelagtigt. Hvis man ønsker at skifte fra eksempelvis kvæg til noget andet, er man nødt til at lade staldanlægget nedslide. Man kan ikke bare skifte på et år, siger Karl Skeldal.

Et af de områder, han ser særlig trykket af priser og ydre krav, er kvægbruget.

- Kvægbruget har for øjeblikket for store omkostninger, specielt til dyrlæger. Omkostningerne er for store, når man ikke selv må behandle, som man kan hos grise.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Landbruget er i forhold til andre erhverv vænnet til et stort forbrug af konsulenter og rådgivere med en timepris på 650 - 1.000 kroner.

- Konsulenterne er der ikke noget galt med - vi skal bare passe på, at det ikke bliver en vane, at man skal bruge konsulenter ved alle beslutninger, siger Karl Skeldal.

Landbrug med vokseværk

Karl Skeldal er ikke i tvivl om, hvordan fremtidens landbrug ser ud.

- I fremtiden vil en del landbrug fortsætte med at vokse for at kunne imødegå kravet om større og større effektivitet.

- Men der vil også være rigtig mange landmænd, der ikke ønsker at drive landbrug på de vilkår.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Så jeg tror, at mange mindre landbrug fremover vil være fritidslandbrug, hvor landmanden har et job ved siden af og benytter maskinstationer til maskinarbejdet eller samarbejder med andre, siger Karl Skeldal.

Med jysk underdrivelse kan man sige, at Karl Skeldals landbrug har været gennem en pæn udvikling gennem årene. Men en væsentlig del i Karl Skeldals planlægning er også transportfirmaet Skeldals Transport, som han startede i 1992.

- I firmaet er der fem lastbiler, der kører eksport. Vi dækker hele Europa fra Nordnorge til Syditalien, hvor vi primært transporterer skinker og fisk fra Nordeuropa og frugt tilbage fra Sydeuropa. Det bliver til i alt 1,3 millioner km på landevejene om året, fortæller Karl Skeldal.

Sidste år havde firmaet en omsætning på 10 millioner kroner.

Spørger man Karl Skeldal, hvorfor han har al den foretagsomhed, svarer han:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg kan godt lide, at der sker noget nyt. Og har man startet på noget, skal man også få det til at blive en succes. Man skal ikke fare fra det ene til det andet. Hvis man skifter, skal der ligge tunge overvejelser bag.