Abonnementsartikel

År 2002 bliver ikke noget jubelår for planteavlerne, der kan imødese fald på op til ni procent i dækningsbidraget

Planteavlerne kan imødese fald på op til ni procent i dækningsbidraget forudsiger en prognose fra Produktionsøkonomigruppen på Landbrugets Rådgivningscenter.

Prognosen, der er lavet i juni, er offentliggjort i pjecen Produktionsøkonomi - Planteavl. Efter offentliggørelsen af pjecen er der endda kommet tegn på, at faldet i dækningsbidraget kan blive endnu større.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Prognosen dækker seks salgsafgrøder; vinterhvede, vårbyg, vinterbyg, vinterrug, vinterraps og markærter.

Produktionsøkonomigruppen forventer et fald i dækningsbidraget for alle afgrøder i forhold til 2001.

Priser i stampe

For 2003 forventer Landbrugets Rådgivningscenter et beskedent fald i kornpriserne og svagt stigende priser på markærter og vinterraps.

De lave kornpriser betyder, at planteavleren må være særlig opmærksom på alternative tilpasningsmuligheder. Han skal gå rutinerne på sin bedrift efter i sømmene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et af alternativerne kunne paradoksalt nok være at spilde mere korn under mejetærskningen.

Sparede tørringsomkostninger vil i visse tilfælde gøre det lønsomt at høste med større spild.

Rådet findes i pjecen Produktionsøkonomi - Planteavl og anslår at høstkapaciteten typisk med 20 procent når spildet øges fra en til to procent.

Fokus på tørring

Den ekstra kapacitet kan landmanden for eksempel bruge til at få høsten i hus, mens kornet er tørt.

Konsulent Erik Sandal i Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl fortæller, at man har lavet et regneeksempel, der viser, at allerede ved en sparet tørringsomkostning på tre kr. pr. hkg vil det være lønsomt at acceptere et spild på to procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis der er mulighed for at tage arbejde ind som maskinstation, kan det øgede spild også i visse tilfælde give en forbedring i driftsresultatet. I regneeksemplet forbedres økonomien med 40.000 kr. ved at høste hurtigere med et spild på to procent og så tjene på at arbejde for andre.

Endelig vil landmænd med en mejetærsker med lidt for lille kapacitet kunne have fordel af at acceptere øget spild. Der kan ligge en økonomisk gevinst i at spare omkostningerne til maskinstation eller investeringen i en større mejetærsker viser beregningerne i Produktionsøkonomi - Planteavl.