Abonnementsartikel

En samfundsøkonomisk analyse viser, at biogas reducerer udslip af drivhusgasser uden omkostninger

Politikerne skal sikre biogassens fremtid, da det giver meget store gevinster for samfundet og kan sikre, at en lang række nationale og internationale miljømål og forpligtelser opfyldes, mener Brancheforeningen for Biogas.

- Anlæggene reducerer udslippet af drivhusgasser, øger udnyttelsen af næringsstofferne i husdyrgødning, begrænser lugtgenerne fra gylle og optimerer genanvendelsen af organisk affald fra industri og husholdning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er så mange fordele, at politikerne bør se biogas som et interessant instrument i kampen for at sikre mest miljø for pengene, siger Henrik Høegh, formand for Brancheforeningen for Biogas.

Gevinst for samfundet

Forskningscenter Risø og Fødevareøkonomisk Institut konkluderer i en ny samfundsøkonomisk analyse, at biogasanlæg, der tilføres organisk affald fra industrien, har et betydeligt samfundsøkonomisk overskud og vil kunne give en omkostningsfri reduktion af drivhusgasser.

Indtil nu er biogasanlæg sikret en gennemsnitlig afregningspris for el på 60 øre pr. kWh.

Men ifølge el-reformen fra 1999 halveres afregningsprisen for nye biogasanlæg etableret efter 2002.

- I begyndelsen af næste måned skal politikerne vedtage de nye rammebetingelser for biogas, og det er nødvendigt, at de udstikker nogle rammer, der vil fremme udbygningen af biogasanlæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Selv om produktionen af biogas-el i Danmark bliver kraftigt udbygget over de kommende 10 år, vil det kun have en marginal betydning for den el-pris, forbrugerne skal betale – specielt i forhold til de meget store samfundsgevinster biogassen giver, siger Henrik Høegh.

Der er i øjeblikket 20 biogasfællesanlæg, der hver tilføres mellem 50 og 500 tons gylle og organisk affald pr. dag og cirka 50 biogasgårdanlæg, der hver omsætter mellem fem og 50 tons biomasse pr. dag.

Den samlede biogasproduktion baseret på husdyrgødning er mere end seksdoblet de seneste 10 år.