Abonnementsartikel

Ifølge Landbruget rammer finanslovsforslaget erhvervet urimeligt hårdt med nettoomkostninger på 300 mio. kr.

Finanslovsdebatten flyttede fra Christiansborg til Axelborg 11. september, og fra Landbrugsraadet lyder meldingen, at fredningstiden på regeringen er ovre.

- Landbruget vil søge mest mulig indflydelse for at få ændret finanslovsforslaget. Det rammer erhvervet urimelig hårdt, og følger slet ikke op på de gode forsætter og takter, som regeringen indledte med for et år siden, hedder det i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbruget har beregnet, at regeringens finanslovsforslag koster erhvervet omkring 500 mio. kr., mens der er forbedringer for godt 200 mio. kr.

- Den negative effekt på næsten 300 mio. kr. rammer et erhverv, som i forvejen er hårdt presset på grund af faldende priser. Det er svært at se, hvordan vi med dette skal kalde den borgerlige regering for vore venner, siger Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke.

På Landbrugsraadets møde drøftede man også skattepolitiken, og her blev det understreget, at en fjernelse af særskatter på erhvervet – især jordskatten – er helt afgørende.

I spørgsmålet om personskatter, som drøftes bredt i regeringen, var der i Raadet opbakning til, at en skattereform bør omfatte fjernelse af mellemskatten, blandt andet for at skaffe den nødvendige arbejdskraft i fremtiden.