Abonnementsartikel

Flytning af smågrise skal nu indberettes til CHR-registret

Fødevaredirektoratet har lavet en udbygning af CHR-registret, som betyder, at alle flytninger af svin har skullet registreres siden 1. oktober.

Det sker ifølge Fødevaredirektoratet på baggrund af bestemmelser i EU.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landsudvalget for Svin og omsætterne har deltaget i arbejdet med at få etableret et system, der har til hensigt at skabe mindst mulig gene for svineproducenterne i dagligdagen og samtidig skal CHR-registret også gøres til et effektivt led i det veterinære beredskab over for ondartede svinesygdomme.

Via lokale kvægkontorer

Alle flytninger af svin skal i princippet indberettes. Men slagterierne og destruktionsanstalterne tager sig af slagtesvin og døde dyr, og derfor er det kun smågrise, avlsdyr og dyr til eksport, sælgeren skal tænke på.

Registreringen skal være sket senest syv kalenderdage efter, at flytningen er foregået.

Det er også muligt at lade opgaven med indberetning overdrage til ens omsætter, med mindre man selv står for transporten.

Det er netop denne løsning, som blandt andre SPF-Selskabet og FSG tilbyder sine kunder i forbindelse med de transporter, som SPF-Selskabet og FSG står for.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ejeren må selv indberette, hvis han sælger til andre, tilføjer direktør Peter Skov Madsen, SPF-Selskabet.

De landmænd, der selv skal indberette, kan vælge elektronisk indberetning via internettet eller en papirløsning, hvor oplysninger inden syv dage skal ligge på det lokale kvægkontor, der så indberetter elektronisk til CHR-registret.

Indberetning via internettet forudsætter blot et password, som kan bestilles over nettet.

For at indberette via papir skal man henvende sig til den lokale CHR-afdeling for at få tilsendt en staldregistreringsblok.

Kontrol

Hvert kvartal sendes udskrifter til den enkelte landmand, så han kan kontrollere de oplysninger, der vedrører hans besætning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mangelfulde eller fejlagtige registreringer vil blive fulgt op med direkte kontakt til den enkelte landmand.

Af indberetningerne skal fremgå antal grise, tidspunkt, registreringsnummer på transportbil samt modtager. Indberetningspligten omfatter dog ikke flytninger mellem besætninger, der har samme ejer.

Omkostninger til etablering og drift betales indtil videre af Svineafgiftsfonden.