Abonnementsartikel

Det er tid for gødningsplanlægning, og det er vigtigt at sikre et optimalt forhold mellem næringsstofferne

Vintersæden er sået, og mange steder også fremspiret. Inden længe er det tid for gødningsplanlægning. Med den forgangne sæson i frisk erindring, er det væsentligt at anvende den rigtige gødningsstrategi i vintersæden.

Den rigtige strategi er enkel og rationel og tilfører de næringsstoffer, der er nødvendige for at sikre et højt udbytte i den rigtige kvalitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til det formål er tre forhold vigtige, når vintersæden skal gødskes i det tidlige forår:

Disse krav opfyldes med Kemiras nye NPK 15-5-14 m/S, der er udviklet til danske vintersædsmarker, som fuldgødes med handelsgødning.

Større stråstyrke og mindre sygdomstryk

Erfaringer og forsøg har vist, at en moderat N-tildeling på 40-60 kg pr. ha ved første gødskning (maksimalt 50 kg N pr. ha på grovsandet jord) giver en større stråstyrke og et mindre sygdomstryk i vinterhvede i forhold til en startgødskning med en større N-mængde.

Desuden er et optimalt forhold mellem næringsstofferne vigtigt for planternes sygdomsresistens, vandbalance og kernedannelse.

Proteinindholdet øges

Ved at spare på kvælstoffet ved den første gødskning, og i stedet gemme det til en senere proteingødskning, kan udbyttet bevares, mens proteinindholdet øges. Ved kontraktavl til brød eller anden industri har dette naturligvis stor betydning for det økonomiske resultat af avlen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Svovl fra starten

Det er almindelig kendt, at svovl er vigtigt for udbyttet af korn, da svovl forbedrer kornets evne til at udnytte kvælstof.

Mindre kendt er det nok, at svovl også har stor effekt på kernernes indhold af de svovlholdige aminosyrer cystein og methionin, som er afgørende for både kornets foderkvalitet og bagekvaliteten af hvede.

Da jordens indhold af plantetilgængeligt svovl er lavt i det tidlige forår, er det vigtigt, at svovl tilføres tidligt i foråret sammen med den første NPK-gødning. Senere tilførsel af svovl er ofte for sent, da afgrødens vækst risikerer at gå i stå.

Behovet for svovl til foderhvede er 10-20 kg pr. ha eller cirka 10 pct. af behovet for kvælstof. For brød- og industrihvede anbefales en samlet svovltilførsel på 20-25 kg svovl pr. ha for at sikre optimal kvalitet og bageegenskaber. De første ca. 15 kg S pr. ha tilføres ved vækststart i marts.

Sådan gødes vintersæden

Ved udbringning af 350 kg NPK 15-5-14 m/S pr. ha startes vintersæden med 50 kg N pr. ha, og samtidig dækkes afgrødens behov for P, K og S.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der færdiggødes med en ren kvælstofgødning som f.eks. N 27 m/Mg eller NS 25-5, hvis der er behov for ekstra svovl til for eksempel brødhvede. I forhold til alternative løsninger spares der en ekstra kørsel, fordi NPK 15-5-14 m/S giver en tilstrækkelig mængde kvælstof til at starte vintersæden.

Mange bække små

Det er blevet marginalerne der tæller i planteproduktionen.

Den rigtige strategi betyder en enkel og problemfri gødskning i det travle forår og et højt udbytte ved høst.

At svovltilførslen er tilstrækkelig, kan til gengæld betyde adskillige hkg kerne pr. ha. Kvalitetskorn kan sælges til en bedre pris, og en sparet gødningsudbringning svarer til en halv til en hel tønde korn.

Erstatningsgødskning, som nøjagtigt tilfører de næringsstoffer, som fjernes med afgrøden, er medvirkende til at markens frugtbarhed opretholdes. De mange bække små bliver let til en å.