Abonnementsartikel

Computerstyring af gylleudbringningen hjælper med at opnå en optimal gødningseffekt

Computerstyringssystemet SlurryMaster 6000 fra Samson Agro kontrollerer doseringen af gylle og styrer en lang række af gyllevognens funktioner.

- Med computersystem på gyllevognen kan traktorføreren koncentrere sig om kørslen og iagttage de nødvendige sikkerhedsforskrifter, uden at det går ud over arbejdets præcision, anfører Samson Agro.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når det første læs er kørt ud, kalibreres den elektroniske flowmåler i forhold til det kendte indhold i tanken.

- Netop muligheden for den præcise kalibrering betyder, at samtlige tal, som piloten under arbejdet aflæser på monitoren i traktoren, nøje svarer til de realiserede værdier, oplyser firmaet.

- Det er muligt løbende under udbringningen at aflæse de præcise nøgletal på monitoren, f.eks. aktuelt tankindhold, kørehastighed, gylleflow, udbragt mængde pr. ha, totalmængde og areal samt arbejdstiden.

Ved igangsætning, vending og afslutning af spredning betjenes én knap, og samtlige funktioner udføres pr. automatik, i korrekt rækkefølge og i et hensigtsmæssigt tidsforløb, der er afpasset kørselshastigheden.

En af de mange detaljer, der er indbygget i sekvensprogrammet, opleves ved vending med gyllenedfælderen, hvor sidefløjene hæves en smule ekstra, så de ikke slår ned i jorden i tilfælde af ujævnheder ved forageren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Computeren er med elektroniske funktioner, der styrer og kontrollerer flere mekaniske funktioner på gyllevognen. F.eks. vil et stop af rotoren i fordeleren straks udløse et signal til piloten. Det samme sker ved en for lav eller for høj fremkørselshastighed.

Computeren styrer også hjulene på gyllevognen, så denne følger traktoren, både ved kørsel i marken og på vejen. Den elektroniske hjulstyring virker i begge kørselsretninger og skulle resultere i større sikkerhed ved vejkørsel og give lettere tilkørsel til gylletanken.

For specielt maskinstationer er det en interessant funktion, at computeren kan tilsluttes en printer, således at det er muligt at udskrive relevante data, udbragt mængde, overkørt areal og tidsforbrug ved transport og udbringning. Er gyllens indhold af kvælstof kendt, kender landmanden den udbragte kvælstofmængde, og gyllen kan derfor indgå i gødningsplanen på linje med handelsgødning.

Forprogrammering

SlurryMaster 6000 består af en flowmåler, reguleringsventil, hydrauliksystem og betjeningsdel, der er forprogrammeret til en række standard redskabsindstillinger for slangebomme eller nedfældere. Computeren er forberedt til GPS-styring med mulighed for tilslutning til de GPS-systemer, der findes på markedet.

Monitoren viser udover de data, der er nødvendige for traktorføreren under kørslen, også akkumulerede værdier på alle niveauer, fra den enkelte mark til totale data for sæsonen på det aflæste tidspunkt. Det gælder f.eks. total udbragt gyllemængde, antal kilometer kørt på mark og landevej, samt tid brugt på kørsel og spredning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Enkel elektronik

En forenklet model af SlurryMaster 6000 er SlurryMaster 3000, der kan monteres på alle gyllevogne med hydraulisk 3-vejs doseringsventil.

Modellen viser de aktuelle værdier for tankindhold, kørehastighed, doseringsmængde, mm. Både gyllemængde og antal kørte kilometer akkumuleres i computeren.

Softwaren udvikles løbende og brugerne af SlurryMaster kan løbende få deres system opdateret.