Abonnementsartikel

- Bestyrelsen og direktionen har fundet, at tiden er inde til at tage et yderligere skridt i styrkelsenaf Nykredits salgsorganisation. Derfor ændres Nykredits organisation og struktur, så kundefokuseringen bliver forstærket, beslutningsprocessen kortere og ledelsesstrukturen forenklet, hedder det i en pressemeddelelse fra Nykredit.

Det sker ved at etablere fire tværgående forretningsområder med entydigt beslutningsansvar og kundefokus.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge Nykredit selv er hovedformålet med ændringerne at forenkle og smidiggøre den salgsorganisation, der er opbygget med både bank-, realkredit- og forsikringsprodukter. Først og fremmest for at øge kundefokus og strømline ledelsen af organisationen.

Fire afdelinger

Der etableres fire tværgående forretningsområder i koncernen. Privat, Landbrug, Erhverv og Markets/Asset Management - som på tværs af hidtidige geografiske og selskabsretligeskel skal betjene kunderne.

De fleste medarbejdere vil fortsat arbejde med de samme kunder og fra de nuværende kontorer, idet der lægges vægt på nærheden.

15 landbrugscentre

På de fire forretningsområder skal kunderne først og fremmest opleve at blive betjent af Nykredit, uanset hvilke juridiske selskaber i koncernen, der samarbejder om at levere ydelsen.

De eksisterende salgsenheder – områdekontorer, landbrugs- og erhvervscentre, undekontaktcentret, Salgscentret, etc. - opretholdes med uændret bemanding og kundeansvar. Medarbejderne får mulighed og ansvar for at sælge og bevilge alle koncernens produkter på tværs af selskabsgrænser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der bliver 15 landbrugscentre, og landbrugskunderne betjenes fortsat af de nuværende medarbejdere. På landbrugsområdet etableres med reference til Per Ladegaard én enhed ledet af direktør Leif Duus, der får ansvaret for de nuværende landbrugscentre. Der oprettes endvidere en Landbrugsafdeling, der yder salgsstøtte med Poul Erik Jørgensen som chef.

Ændring i ledelsen

For hovedkontorerne forsvinder rollen som regionalt ledelseslag. Ændringerne betyder for hovedkontordirektørerne, at Søren Møller, Erik Højberg Nielsen og N.C. Petersen bliver direktører i forretningsområde Privat. Leif Duus bliver direktør i forretningsområde Landbrug, og Lars Bo Stenqvist bliver direktør i Kundeservice, mens Niels A. Brændgaard og Niels Ravn har valgt at gå på pension.

- Nykredit-koncernen vil operationelt fungere som én virksomhed orienteret mod kundernesbehov, og den juridiske selskabsstruktur træder derfor mere i baggrunden, skriver Nykredit.

Nyt navn og logo

Fremover får Nykredit A/S nyt navn – Nykredit Realkredit A/S for at signalere, at realkredit-, bank-, forsikrings- og mæglerselskabet er på lige fod under det fælles mærke – Nykredit. I samme ombæring skifter Dansk Portefølje Bank navn til Nykredit Portefølje Bank..

Koncernens logo og design skal også moderniseres, som et tegn til omverden på ændringerne i virksomheden.