Kun få måneder før Østlige Øers Svine- og Bygningsrådgivning (ØØSB) flytter sammen i Ringsted, opsiger Sydhavsøerne samarbejdet.

Ønsket om lokal rådgivning på Lolland, Falster og Møn vinder dermed over forventede rationaliseringsgevinster.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flere års dårlig økonomi i svine- og bygningsrådgivningen i Østdanmark førte i foråret til en beslutning om at samle alle konsulenter i Ringsted. Der var tale om en flertalsbeslutning, som ikke fik Sydhavsøernes stemmer, og som nu har ført til en skriftlig udmeldelse af ØØSB.

- Da vi grundlæggende havde et ønske om at bidrage konstruktivt til et samarbejde med ØØSB, kunne vi sådan set godt sætte os ud over, at der er 170 km fra Ringsted til yderpunk-terne i vores område, siger Henning Rasmussen, formand for Sydhavsøernes Landboforening.

- Samtidig havde vi et meget stærkt ønske om at styrke den lokale rådgivning, idet vi fak-tisk har et produktionspotentiale på svineområdet, som er stort nok til, at vi kan drive egen rådgivning, siger han.

Forhandlinger strandede

Henning Rasmussen understreger, at udmeldelse først kommer efter strandene forhand-linger, som er resulteret i, at ØØSB har afvist at huse et par af ØØSBs rådgivere i Øster Tore-by.

- På Sydhavsøerne satser vi på, at fremtidens rådgivning skal foregå i tværfaglige rådgiv-ningsteams, hvor svine- og bygningsrådgivningen med faste, lokale medarbejdere spiller en central rolle. Specielt er det vigtigt, at rådgiverne har adgang til data – herunder bl.a. produk-tionskontrol. Det var netop på dette punkt, at forhandlingerne med ØØSB strandede. - De in-sisterer på, at produktionskontrollen skal varetages fra Ringsted, forklarer Henning Rasmus-sen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det rent tilfældigt, at udmeldelsen af ØØSB kommer i forbindelse med Landboforenin-gernes delegeretmøde i Herning – vi var jo samlet alligevel, siger han.

Udmeldelse af ØØSB sker pr. 1. januar 2003.- 2 -