"Vi står lige nu over for en særdeles risikofyldt periode. Billigt korn fra øst – øget støtte i USA – ændring af EU-støtten – stærkere gennemslag af lave verdensmarkedspriser – alt sammen stiller krav om større økonomisk robusthed og fokus på knivskarp driftsledelse."

Sådan lød nogle ganske få af de mange ord, som var strikket sammen til formandsberetningen på Landboforeningernes ordinære delegeretmøde i Herning Kongrescenter onsdag den 9. oktober 2002.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Pladsen til begejstring var ikke let at få øje på i denne del af den mundtlige beretning, og der var i det hele taget flere beklagelser i årets beretning, end der var pust i jubeltrompeten.

Mod reform nu

- Forslaget fra Kommissionen om reform af den fælles landbrugspolitik i EU kommer på et helt forkert tidspunkt i forhold til de igangværende forhandlinger i WTO.

- Vi er enige med statsministeren i, at processen frem mod at udvide EU ikke må bremses af drøftelser om en reform af landbrugspolitikken.

- Forslaget fra Kommissionen er da også kun et ideoplæg, og modtagelsen har mildt sagt været kølig både hos ministrene og hos vores kolleger i COPA (de europæiske landmænds samarbejdsorganisation, red.).

- Vi i COPA er enige om, at Agenda 2000 skal stå ved magt, pointerede Peter Gæmelke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- EU bør heller ikke på forhånd opgive sine krav vedrørende blandt andet eksportstøtte og den såkaldte blå boks med dyrepræmier og hektarstøtte. Slet ikke på et tidspunkt, hvor USA lige har vedtaget en meget aggressiv landbrugslov.

- Men vi kan godt diskutere mindre ændringer i EU"s landbrugspolitik, men reformen må vente, mente formanden.

Hug til regeringen

Landbrugsraadet har tidligere kundgjort, at fredningen af regeringen er et overstået fænomen. Den linje fulgte Peter Gæmelke op på, selvom der også lød positive toner over for VK-regeringen – og negative toner til den foregående SR-regering.

- Regeringen lagde tidligere i år op til mere forskning og produktudvikling, bedre uddannelse og videnformidling og meget mere i sin vækststrategi "Vækst med vilje".

- Det var næsten for godt til at være sandt. Og det var det heller ikke, konstaterede Peter Gæmelke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Finanslovforslagets opprioritering af forskningen viste sig alene at bestå af pæne hensigtserklæringer om at fylde de store huller, der er skabt af tidligere års nedskæringer. Samtidig vil regeringen flytte vægten fra den praktisk orienterede til den mere grundlæggende forskning, og det vil ramme den forskning, som er allermest relevant for vi landmænd og vore virksomheder.

Peter Gæmelke bebrejdede også regeringen nedskæringen i tilskuddene til konsulenterne, og han stillede sig meget undrende over, at regeringen i indeværende år har givet mere til vikarordningerne, men har skåret det forøgede tilskud væk i forslaget til finanslov for 2003.

- Hvorfor har vi ikke fået nogen forklaring på.

- Regeringens dødsdom over støtten til investeringer i mere dyrevenlige stalde vil forsinke forbedringerne i dyrevelfærden og betyde færre arbejdspladser og farvel til mange millioner i EU-tilskud.

- Det er en urimelig nulstilling af en ordning, som vi også kunne have brugt til at reducere fordampningen af ammoniak og til investering i separering af gylle til stor glæde for naturen og miljøet, mente Peter Gæmelke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Heller ikke regeringens politik med hensyn til jordskatterne og især partiet Venstres holdningsskifte gik ram forbi.

"Det sku" vær" så godt – men her er det faktisk skidt", sagde Peter Gæmelke ordret citeret.

- Vores beregninger viser, at finanslovforslaget betyder en forringelse på 300 millioner kroner for landbruget, fastslog han. er enige