"For at høste fordelene ved bioteknologien (inden for planteproduktionen, red.) er omfattende forskning nødvendig og udvikling nødvendig. Den private sektors engagement er afgørende for at nå målet. Den private sektor må tage teten. De private koncerner må udvikle og forberede sig på at introducere nye produkter. Offentlig forskning og udvikling er en anden afgørende faktor."

Sådan sagde fødevareminister Mariann Fischer Boel på en konference om bioteknologi tirsdag den 22. oktober 2002 arrangeret af Landbrugsraadet, Dansk Industri, Erhvervsministeriet og Videnskabsministeriet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Jeg tror, at den offentlige og den private forskning skal gå hånd i hånd for at sikre løsninger, der bliver til fordel for forbrugerne", konstaterede ministeren.

"Derfor vil jeg gerne have en stærkere fokus på forskning i nye muligheder inden for bioteknologien i de kommende år – både i den private og den offentlige sektor."

Disse udtalelser står i skærende kontrast til den konstatering, Preben Bach Holm, professor ved Danmarks JordbrugsForskning, kommer med på side 8 i denne udgave af MaskinBladet.

"- Vi lukker så at sige alle gmo-aktiviteter ned med udgangen af 2002," siger han blandt andet.

Forskningsstoppet gælder også afgrøder med egenskaber, der kan være med til at forbedre miljøet og dermed opfylde de ønsker, ministeren fremlagde på konferencen om bioteknologi. Her sagde hun:

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Fremtidige GMO-planter skal bidrage til et bedre miljø. For eksempel ved at gøre pesticider mere eller mindre overflødige. Eller ved at udvikle planter med forbedret fosforfordøjelighed etc."