Abonnementsartikel

Dyrene skal behandles godt hos producenter, under transport og på slagteriet - ny etisk dokumentation for kreaturslagtninger er på vej

Kravene til dyrevelfærd bliver skærpet. Forbrugerne foretrækker at sætte tænderne i kød, der har en etisk forsvarlig forhistorie.

Det stiller nye krav til en egentlig etisk dokumentation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flere europæiske supermarkedskæder stiller krav om fælles retningslinier for behandling af dyr. De ønsker dokumentation for, at dyrene er blevet behandlet godt hos producenten, under transport og på slagteriet.

I Danmark er Slagteriernes Forskningsinstitut på vegne af Kødbranchens Fællesråd i fuld gang med et projekt, der skal munde ud i en standard for behandling af kreaturer på slagteriet.

Etiske principper

Ud fra gældende love og retningslinjer for dyrevelfærd har SlagteriernesForskningsinstitut formuleret en række principper, der anvendes i opbygningen afen standard for etisk dokumentation.

Brug af etisk dokumentation

Den etiske dokumentation er et mål for, hvordan forholdene på et slagteri påvirker dyrenes velfærd.

Det enkelte slagteri vil få karakterer alt efter hvordan, de behandler kreaturerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I praksis bliver der opstillet en række punkter i skemaform, der fra transportvognen og frem til bedøvelse og aflivning beskriver behandlingen af dyrene og anlæggets indretning.

Dokumentationen skal give et samlet billede af forholdene og påpege deområder, hvor virksomheden bør sætte ind. Og endelig skal dokumentationenkunne brugessom dokumentation overfor kunder og myndigheder.

Skemaerne er nu ved at nå sin endelige udformning og vil blive afprøvet på to slagterier hen over efteråret.

Branchen vil efterfølgende vurdere i hvilken udstrækning og på hvilken måde den etiske dokumentation skal bruges.